Информация о статье на русском языке отсутствует.

A new genus of planthoppers of the family Delphacidae from Ethiopia (Homoptera, Cicadina)

A.F. Emeljanov

Abstract. Plagiotropis misandros gen. et sp. n. from the tribe Delphacini, subtribe Numatina subtrib. n. is described from vicinity of Ambo (Ethiopia, prov. Shaba).

Zoosystematica Rossica, 1993, 2(1): 93–96  ▪  Опубликовано в печати 6 октября 1993 г.


  

Том, Год:
Том 29. 2020
Том 28. 2019
Том 27. 2018
Том 26. 2017
Том 25. 2016
Том 24. 2015
Том 23. 2014
Том 22. 2013
Том 21. 2012
Том 20. 2011
Том 19. 2010
Том 18. 2009
Том 17. 2008
Том 16. 2007
Том 15. 2006
Том 14. 2005
Том 13. 2004
Том 12. 2003
Том 11. 2002
Том 10. 2001
Том 9. 2000
Том 8. 1999
Том 7. 1998
Том 6. 1997
Том 5. 1996
Том 4. 1995
Том 3. 1994
Том 2. 1993
Том 1. 1992
Приложения:
Прилож. 3. 2020
Прилож. 2. 2018