Home

Îńíîâíîĺ ńîäĺđćŕíčĺ ÁÄ "Ďŕóęč Đîńńčč"

ARANEAE *

Atypidae *

Atypus Latreille, 1804 * Atypidae

Atypus affinis Eichwald, 1830 * Atypidae

Atypus magnus Namkung, 1986 * Atypidae

Atypus medius Oliger, 1999 * Atypidae

Atypus muralis Bertkau, 1890 * Atypidae

Atypus piceus (Sulzer, 1776) * Atypidae

Ctenizidae *

Sterrhochrotus Simon, 1892 * Ctenizidae

Sterrhochrotus ferghanensis (Kroneberg, 1875) * Ctenizidae

Sterrhochrotus kitabensis (Charitonov, 1946) * Ctenizidae

Ummidia Thorell, 1875 * Ctenizidae

Ummidia gandjinoi (Andreeva, 1968) * Ctenizidae

Dipluridae *

Phyxioschema Simon, 1889 * Dipluridae

Phyxioschema raddei Simon, 1889 * Dipluridae

Nemesiidae *

Anemesia Pocock, 1895 * Nemesiidae

Anemesia birulai (Spassky, 1937) * Nemesiidae

Anemesia karatauvi (Andreeva, 1968) * Nemesiidae

Raveniola Zonstein, 1987 * Nemesiidae

Raveniola fedotovi (Charitonov, 1946) * Nemesiidae

Raveniola ferghanensis (Zonstein, 1984) * Nemesiidae

Raveniola hyrcanica Dunin, 1988 * Nemesiidae

Raveniola kopetdaghensis (Fet, 1984) * Nemesiidae

Raveniola pontica (Spassky, 1937) * Nemesiidae

Raveniola recki (Mcheidze, 1983) * Nemesiidae

Raveniola redikorzevi (Spassky, 1937) * Nemesiidae

Raveniola virgata (Simon, 1891) * Nemesiidae

Raveniola zaitzevi (Charitonov, 1948) * Nemesiidae

Filistatidae *

Filistata Latreille, 1810 * Filistatidae

Filistata insidiatrix (Forskĺl, 1775) * Filistatidae

Microfilistata Zonstein, 1990 * Filistatidae

Microfilistata tyshchenkoi Zonstein, 1990 * Filistatidae

Pritha Lehtinen, 1967 * Filistatidae

Pritha crosbyi (Spassky, 1938) * Filistatidae

Zaitunia Lehtinen, 1967 * Filistatidae

Zaitunia beshkentica (Andreeva et Tystshenko, 1969) * Filistatidae

Zaitunia maracandica (Charitonov, 1946) * Filistatidae

Zaitunia martynovae (Andreeva et Tystshenko, 1969) * Filistatidae

Zaitunia monticola (Spassky, 1941) * Filistatidae

Sicariidae *

Loxosceles Heineken et Lowe in Lowe, 1832 * Sicariidae

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) * Sicariidae

Scytodidae *

Scyloxes Dunin, 1992 * Scytodidae

Scyloxes asiatica Dunin, 1992 * Scytodidae

Scytodes Latreille, 1804 * Scytodidae

Scytodes bertheloti Lucas, 1839 * Scytodidae

Scytodes strandi Spassky, 1941 * Scytodidae

Scytodes thoracica (Latreille, 1802) * Scytodidae

Scytodes univittatus Simon, 1882 * Scytodidae

Leptonetidae *

Leptonetela Kratochvil, 1978 * Leptonetidae

Leptonetela caucasica Dunin, 1990 * Leptonetidae

Pholcidae *

Artema Walckenaer, 1837 * Pholcidae

Artema transcaspica Spassky, 1934 * Pholcidae

Ceratopholcus Spassky, 1934 * Pholcidae

Ceratopholcus maculipes Spassky, 1934 * Pholcidae

Hoplopholcus Kulczyński, 1908 * Pholcidae

Hoplopholcus forskali (Thorell, 1871) * Pholcidae

Hoplopholcus longipes (Spassky, 1934) * Pholcidae

Pholcus Walckenaer, 1805 * Pholcidae

Pholcus alticeps Spassky, 1932 * Pholcidae

Pholcus crassipalpis Spassky, 1937 * Pholcidae

Pholcus crypticolens Bösenberg et Strand, 1906 * Pholcidae

Pholcus minutus Oliger, 1998 * Pholcidae

Pholcus nenjukovi Spassky, 1936 * Pholcidae

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) * Pholcidae

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) * Pholcidae

Pholcus phungiformes Oliger, 1983 * Pholcidae

Pholcus ponticus Thorell, 1875 * Pholcidae

Pholcus sidorenkoi Dunin, 1994 * Pholcidae

Pholcus sogdianae Brignoli, 1978 * Pholcidae

Pholcus velitchkovskyi Kulczyński, 1913 * Pholcidae

Psilochorus Simon, 1893 * Pholcidae

Psilochorus simoni (Berland, 1911) * Pholcidae

Spermophora Hentz, 1841 * Pholcidae

Spermophora senoculata (Dugčs, 1836) * Pholcidae

Segestriidae *

Segestria Latreille, 1804 * Segestriidae

Segestria bavarica C.L.Koch, 1843 * Segestriidae

Segestria florentina (P.Rossi, 1790) * Segestriidae

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) * Segestriidae

Segestria turkestanica Dunin, 1986 * Segestriidae

Dysderidae *

Cryptoparachtes Dunin, 1992 * Dysderidae

Cryptoparachtes adzharicus Dunin, 1992 * Dysderidae

Cryptoparachtes charitonowi (Mcheidze, 1972) * Dysderidae

Cryptoparachtes fedotovi (Charitonov, 1956) * Dysderidae

Dasumia Thorell, 1875 * Dysderidae

Dasumia amoena (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Dysderidae

Dysdera Latreille, 1804 * Dysderidae

Dysdera aculeata Kroneberg, 1875 * Dysderidae

Dysdera armenica Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera arnoldii Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera azerbajdzhanica Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera bidentata Dunin, 1990 * Dysderidae

Dysdera bogatschevi Dunin, 1990 * Dysderidae

Dysdera borealicaucasica Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera brignolii Dunin, 1989 * Dysderidae

Dysdera charitonowi Mcheidze, 1979 * Dysderidae

Dysdera collucata Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera concinna L.Koch, 1878 * Dysderidae

Dysdera crocata C.L.Koch, 1838 * Dysderidae

Dysdera daghestanica Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988 * Dysderidae

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) * Dysderidae

Dysdera fedtschenkoi Dunin, 1992 * Dysderidae

Dysdera ferghanica Dunin, 1985 * Dysderidae

Dysdera ghilarovi Dunin, 1987 * Dysderidae

Dysdera gmelini Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera hungarica Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Dysderidae

Dysdera imeretiensis Mcheidze, 1979 * Dysderidae

Dysdera incognita Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera inopinata Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera karabachica Dunin, 1990 * Dysderidae

Dysdera kollari Doblika, 1853 * Dysderidae

Dysdera kronebergi Dunin, 1992 * Dysderidae

Dysdera kugitangica Dunin, 1992 * Dysderidae

Dysdera kusnetsovi Dunin, 1989 * Dysderidae

Dysdera lata Wider, 1834 * Dysderidae

Dysdera limitanea Dunin, 1985 * Dysderidae

Dysdera longirostris Doblika, 1853 * Dysderidae

Dysdera martensi Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera mazini Dunin, 1991 * Dysderidae

Dysdera nenilini Dunin, 1989 * Dysderidae

Dysdera ninnii Canestrini, 1868 * Dysderidae

Dysdera pamirica Dunin, 1992 * Dysderidae

Dysdera pococki Dunin, 1985 * Dysderidae

Dysdera raddei Dunin, 1990 * Dysderidae

Dysdera richteri Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera satunini Dunin, 1990 * Dysderidae

Dysdera spasskyi Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera tartarica Kroneberg, 1875 * Dysderidae

Dysdera taurica Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera tbilisiensis Mcheidze, 1979 * Dysderidae

Dysdera tkibuliensis Mcheidze, 1979 * Dysderidae

Dysdera tystshenkoi Dunin, 1989 * Dysderidae

Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysdera zarudnyi Charitonov, 1956 * Dysderidae

Dysderella Dunin, 1992 * Dysderidae

Dysderella caspica (Dunin, 1990) * Dysderidae

Dysderella transcaspica (Dunin et Fet, 1985) * Dysderidae

Harpactea Bristowe, 1939 * Dysderidae

Harpactea achsuensis Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea armenica Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea azerbajdzhanica Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea azowensis Charitonov, 1956 * Dysderidae

Harpactea buchari Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea camenarum Brignoli, 1977 * Dysderidae

Harpactea caucasia (Kulczyński, 1895) * Dysderidae

Harpactea cognata (L.Koch, 1872) * Dysderidae

Harpactea dashdamirovi Dunin, 1993 * Dysderidae

Harpactea deelemanae Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea doblikae (Thorell, 1875) * Dysderidae

Harpactea eskovi Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea golovatchi Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) * Dysderidae

Harpactea hyrcanica Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea indistincta Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea karabachica Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea lepida (C.L.Koch, 1838) * Dysderidae

Harpactea logunovi Dunin, 1992 * Dysderidae

Harpactea martensi Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea mcheidzeae Dunin, 1992 * Dysderidae

Harpactea mithridatis Brignoli, 1979 * Dysderidae

Harpactea modesta Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea nachitschevanica Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea nenilini Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea paradoxa Dunin, 1992 * Dysderidae

Harpactea parthica Brignoli, 1980 * Dysderidae

Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838) * Dysderidae

Harpactea saeva (O.Herman, 1879) * Dysderidae

Harpactea secunda Dunin, 1989 * Dysderidae

Harpactea spasskyi Dunin, 1992 * Dysderidae

Harpactea talyschica Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea vagabunda Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactea zaitzevi Charitonov, 1956 * Dysderidae

Harpactea zjuzini Dunin, 1991 * Dysderidae

Harpactocrates Simon, 1914 * Dysderidae

Harpactocrates trialetiensis Mcheidze, 1997 * Dysderidae

Hygrocrates Deeleman-Reinhold, 1988 * Dysderidae

Hygrocrates caucasicus Dunin, 1992 * Dysderidae

Hygrocrates georgicus (Mcheidze, 1972) * Dysderidae

Oonopidae *

Dysderina Simon, 1891 * Oonopidae

Dysderina loricata (L.Koch, 1872) * Oonopidae

Oonops Templeton, 1835 * Oonopidae

Oonops domesticus Dalmas, 1916 * Oonopidae

Oonops pulcher Templeton, 1835 * Oonopidae

Palpimanidae *

Palpimanus Dufour, 1820 * Palpimanidae

Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 * Palpimanidae

Palpimanus sogdianus Charitonov, 1946 * Palpimanidae

Palpimanus wagneri Charitonov, 1946 * Palpimanidae

Mimetidae *

Ero C.L.Koch, 1837 * Mimetidae

Ero aphana (Walckenaer, 1802) * Mimetidae

Ero cambridgei Kulczyński, 1911 * Mimetidae

Ero furcata (Villers, 1789) * Mimetidae

Ero koreana Paik, 1967 * Mimetidae

Ero tuberculata (De Geer, 1778) * Mimetidae

Mimetus Hentz, 1832 * Mimetidae

Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863) * Mimetidae

Eresidae *

Eresus Walckenaer, 1805 * Eresidae

Eresus cinnaberinus (Olivier, 1787) * Eresidae

Eresus lavrosiae Mcheidze, 1997 * Eresidae

Stegodyphus Simon, 1873 * Eresidae

Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817) * Eresidae

Oecobiidae *

Ambika Lehtinen, 1967 * Oecobiidae

Ambika nadiae (Spassky, 1936) * Oecobiidae

Ambika puta (O.Pickard-Cambridge, 1876) * Oecobiidae

Oecobius Lucas, 1846 * Oecobiidae

Oecobius cellariorum (Dugčs, 1836) * Oecobiidae

Oecobius tadzhikus Andreeva et Tystshenko, 1969 * Oecobiidae

Thalamia Hentz, 1850 * Oecobiidae

Thalamia annulipes (Lucas, 1846) * Oecobiidae

Thalamia maculata (Simon, 1870) * Oecobiidae

Uroctea Dufour, 1820 * Oecobiidae

Uroctea limbata (C.L.Koch, 1843) * Oecobiidae

Hersiliidae *

Hersiliola Thorell, 1870 * Hersiliidae

Hersiliola afghanica Roewer, 1962 * Hersiliidae

Hersiliola macullulata (Dufour, 1831) * Hersiliidae

Hersiliola pallida Kroneberg, 1875 * Hersiliidae

Uloboridae *

Hyptiotes Walckenaer, 1837 * Uloboridae

Hyptiotes gerhardti Wiehle, 1929 * Uloboridae

Hyptiotes paradoxus (C.L.Koch, 1834) * Uloboridae

Octonoba Opell, 1979 * Uloboridae

Octonoba yesoensis (S.Saito, 1934) * Uloboridae

Polenecia Lehtinen, 1967 * Uloboridae

Polenecia producta (Simon, 1873) * Uloboridae

Uloborus Latreille, 1806 * Uloboridae

Uloborus plumipes Lucas, 1846 * Uloboridae

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 * Uloboridae

Nesticidae *

Aituaria Esyunin et Efimik, 1998 * Nesticidae

Aituaria nataliae Esyunin et Efimik, 1998 * Nesticidae

Aituaria pontica (Spassky, 1932) * Nesticidae

Carpathonesticus Lehtinen et Saaristo, 1980 * Nesticidae

Carpathonesticus borutzkyi (Reimoser, 1930) * Nesticidae

Carpathonesticus caucasicus (Charitonov, 1947) * Nesticidae

Carpathonesticus eriashvilii Marusik, 1987 * Nesticidae

Carpathonesticus galotshkae Evtushenko, 19931 * Nesticidae

Carpathonesticus ljovuschkini (Pichka, 1965) * Nesticidae

Carpathonesticus mamajevae Marusik, 1987 * Nesticidae

Carpathonesticus zaitzevi (Charitonov, 1939) * Nesticidae

Howaia Lehtinen et Saaristo, 1980 * Nesticidae

Howaia brevipes (Yaginuma, 1970) * Nesticidae

Howaia kerzhneri Marusik, 1987 * Nesticidae

Nesticus Thorell, 1869 * Nesticidae

Nesticus afghanus Roewer, 1962 * Nesticidae

Nesticus birsteini Charitonov, 1947 * Nesticidae

Nesticus cellulanus (Clerck, 1758) * Nesticidae

Nesticus lindbergi Roewer, 1962 * Nesticidae

Theridiidae *

Achaearanea Strand, 1929 * Theridiidae

Achaearanea angulithorax (Bösenberg et Strand, 1906) * Theridiidae

Achaearanea lunata (Clerck, 1758) * Theridiidae

Achaearanea riparia (Blackwall, 1834) * Theridiidae

Achaearanea simulans (Thorell, 1875) * Theridiidae

Achaearanea tabulata Levi, 1980 * Theridiidae

Achaearanea tepidariorum (C.L.Koch, 1841) * Theridiidae

Anelosimus Simon, 1891 * Theridiidae

Anelosimus aulicus (C.L.Koch, 1838) * Theridiidae

Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802) * Theridiidae

Anelosimus vittatus (C.L.Koch, 1836) * Theridiidae

Argyrodes Simon, 1864 * Theridiidae

Argyrodes hyrcanus Logunov et Marusik, 1990 * Theridiidae

Argyrodes saganus (Dönitz et Strand, 1906) * Theridiidae

Chrysso O.Pickard-Cambridge, 1882 * Theridiidae

Chrysso nordica (Chamberlin et Ivie, 1947) * Theridiidae

Crustulina Menge, 1868 * Theridiidae

Crustulina albovittata (Thorell, 1875) * Theridiidae

Crustulina guttata (Wider, 1834) * Theridiidae

Crustulina scabripes Simon, 1881 * Theridiidae

Crustulina sticta (O.Pickard-Cambridge, 1861) * Theridiidae

Dipoena Thorell, 1869 * Theridiidae

Dipoena coracina (C.L.Koch, 1837) * Theridiidae

Dipoena erythropus (Simon, 1881) * Theridiidae

Dipoena inornata (O.Pickard-Cambridge, 1861) * Theridiidae

Dipoena lindholmi (Strand, 1910) * Theridiidae

Dipoena melanogaster (C.L.Koch, 1837) * Theridiidae

Dipoena mustelina (Simon, 1889) * Theridiidae

Dipoena prona (Menge, 1868) * Theridiidae

Dipoena torva (Thorell, 1875) * Theridiidae

Dipoena tristis (Hahn, 1833) * Theridiidae

Dipoena yutian Hu et Wu, 1989 * Theridiidae

Enoplognatha Pavesi, 1880 * Theridiidae

Enoplognatha gramineusa Zhu, 1998 * Theridiidae

Enoplognatha latimana Hippa et Oksala, 1982 * Theridiidae

Enoplognatha mainlingensis Hu et Li, 1987 * Theridiidae

Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) * Theridiidae

Enoplognatha margarita Yaginuma, 1964 * Theridiidae

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) * Theridiidae

Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) * Theridiidae

Enoplognatha ovata (Clerck, 1758) * Theridiidae

Enoplognatha parathoracica Levy et Amitai, 1981 * Theridiidae

Enoplognatha serratosignata (L.Koch, 1879) * Theridiidae

Enoplognatha tadzhica Sytshevskaja, 1975 * Theridiidae

Enoplognatha tecta (Keyserling, 1884) * Theridiidae

Enoplognatha testacea Simon, 1884 * Theridiidae

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) * Theridiidae

Enoplognatha turkestanica Charitonov, 1946 * Theridiidae

Episinus Walckenaer in Latreille, 1809 * Theridiidae

Episinus angulatus (Blackwall, 1836) * Theridiidae

Episinus kitazawai Yaginuma, 1958 * Theridiidae

Episinus truncatus Latreille, 1809 * Theridiidae

Euryopis Menge, 1868 * Theridiidae

Euryopis argentea Emerton, 1882 * Theridiidae

Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836) * Theridiidae

Euryopis laeta (Westring, 1861) * Theridiidae

Euryopis levii Heimer, 1987 * Theridiidae

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 * Theridiidae

Euryopis saukea Levi, 1951 * Theridiidae

Latrodectus Walckenaer, 1805 * Theridiidae

Latrodectus dahli Levi, 1959 * Theridiidae

Latrodectus mactans (Fabricius, 1775) * Theridiidae

Latrodectus pallidus O.Pickard-Cambridge, 1872 * Theridiidae

Latrodectus tadzhicus Marusik et Tarabaev, 1995 * Theridiidae

Paidiscura Archer, 1950 * Theridiidae

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) * Theridiidae

Pholcomma Thorell, 1869 * Theridiidae

Pholcomma gibbum (Westring, 1851) * Theridiidae

Phoroncidia Westwood, 1835 * Theridiidae

Phoroncidia minshana Schenkel, 1936 * Theridiidae

Phoroncidia minuta (Spassky, 1932) * Theridiidae

Robertus O.Pickard-Cambridge, 1879 * Theridiidae

Robertus arundineti (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Theridiidae

Robertus frivaldszkyi (Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1894) * Theridiidae

Robertus golovatchi Eskov, 1987 * Theridiidae

Robertus heydemanni Wiehle, 1965 * Theridiidae

Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1907 * Theridiidae

Robertus kastoni Eskov, 1987 * Theridiidae

Robertus lividus (Blackwall, 1836) * Theridiidae

Robertus lyrifer Holm, 1939 * Theridiidae

Robertus mediterraneus Eskov, 1987 * Theridiidae

Robertus neglectus (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Theridiidae

Robertus scoticus Jackson, 1914 * Theridiidae

Robertus sibiricus Eskov, 1987 * Theridiidae

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 * Theridiidae

Robertus ussuricus Eskov, 1987 * Theridiidae

Rugathodes Archer, 1950 * Theridiidae

Rugathodes aurantius (Emerton, 1915) * Theridiidae

Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) * Theridiidae

Rugathodes sexpunctatus (Emerton, 1882) * Theridiidae

Simithidion Wunderlich, 1991 * Theridiidae

Simithidion simile (C.L.Koch, 1836) * Theridiidae

Steatoda Sundevall, 1833 * Theridiidae

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) * Theridiidae

Steatoda amurica (Strand, 1907) * Theridiidae

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) * Theridiidae

Steatoda castanea (Clerck, 1758) * Theridiidae

Steatoda dahli (Nosek, 1905) * Theridiidae

Steatoda erigoniformis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Theridiidae

Steatoda grossa (C.L.Koch, 1838) * Theridiidae

Steatoda meridionalis (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894) * Theridiidae

Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) * Theridiidae

Steatoda phalerata (Panzer, 1801) * Theridiidae

Steatoda rhombifera (Grube, 1861) * Theridiidae

Steatoda transversifoveata (Bösenberg et Strand, 1906) * Theridiidae

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) * Theridiidae

Stemmops O.Pickard-Cambridge, 1894 * Theridiidae

Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969 * Theridiidae

Theonoe Simon, 1881 * Theridiidae

Theonoe minutissima (O.Pickard-Cambridge, 1879) * Theridiidae

Theridion Walckenaer, 1805 * Theridiidae

Theridion albipes L.Koch, 1878 * Theridiidae

Theridion ancora Grube, 1861 * Theridiidae

Theridion araitense S.Saito, 1932 * Theridiidae

Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767) * Theridiidae

Theridion blackwalli O.Pickard-Cambridge, 1871 * Theridiidae

Theridion boesenbergi Strand, 1904 * Theridiidae

Theridion chakinuense Wunderlich, 1995 * Theridiidae

Theridion cinereum Thorell, 1875 * Theridiidae

Theridion compirense Bösenberg et Strand, 1906 * Theridiidae

Theridion cornutum Drensky, 1917 * Theridiidae

Theridion familiare O.Pickard-Cambridge, 1871 * Theridiidae

Theridion genistae Simon, 1873 * Theridiidae

Theridion impressum L.Koch, 1881 * Theridiidae

Theridion innocuum Thorell, 1875 * Theridiidae

Theridion instabile O.Pickard-Cambridge, 1871 * Theridiidae

Theridion karamayensis Zhu, 1998 * Theridiidae

Theridion melanurum Hahn, 1831 * Theridiidae

Theridion montanum Emerton, 1882 * Theridiidae

Theridion mystaceum L.Koch, 1870 * Theridiidae

Theridion nigrovariegatum Simon, 1873 * Theridiidae

Theridion ohlerti Thorell, 1870 * Theridiidae

Theridion palmgreni Marusik et Tsellarius, 1986 * Theridiidae

Theridion petraeum L.Koch, 1872 * Theridiidae

Theridion pictum (Walckenaer, 1802) * Theridiidae

Theridion pinastri L.Koch, 1872 * Theridiidae

Theridion rapulum Yaginuma, 1960 * Theridiidae

Theridion refugum Drensky, 1929 * Theridiidae

Theridion reinhardti Charitonov, 1946 * Theridiidae

Theridion sibiricum Marusik, 1988 * Theridiidae

Theridion sisyphium (Clerck, 1758) * Theridiidae

Theridion sterninotatum Bösenberg et Strand, 1906 * Theridiidae

Theridion suaveolens (Simon, 1879) * Theridiidae

Theridion subadultum Bösenberg et Strand, 1906 * Theridiidae

Theridion swarczewskii Wierzbitzki, 1902 * Theridiidae

Theridion thaleri Marusik, 1988 * Theridiidae

Theridion tigrae Esyunin et Efimik, 1996 * Theridiidae

Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) * Theridiidae

Theridion undulatum Westring, 1861 * Theridiidae

Theridion varians (Hahn, 1833) * Theridiidae

Theridion yunohamense Bösenberg et Strand, 1906 * Theridiidae

Theridula Emerton, 1882 * Theridiidae

Theridula albipes S.Saito, 1935 * Theridiidae

Theridula gonygaster (Simon, 1873) * Theridiidae

Thymoites Keyserling, 1884 * Theridiidae

Thymoites bellissimus (L.Koch, 1879) * Theridiidae

Thymoites oleatus (L.Koch, 1879) * Theridiidae

Theridiosomatidae *

Theridiosoma O.Pickard-Cambridge, 1879 * Theridiosomatidae

Theridiosoma epeiroides Bösenberg et Strand, 1906 * Theridiosomatidae

Theridiosoma gemmosum (L.Koch, 1878) * Theridiosomatidae

Linyphiidae *

Abacoproeces Simon, 1884 * Linyphiidae

Abacoproeces saltuum (L.Koch, 1872) * Linyphiidae

Acanthoneta Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Acanthoneta dokutchaevi Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Acartauchenius Simon, 1884 * Linyphiidae

Acartauchenius scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Agnyphantes Hull, 1932 * Linyphiidae

Agnyphantes expunctus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Agyneta Hull, 1911 * Linyphiidae

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) * Linyphiidae

Agyneta affinisoides Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Agyneta allosubtilis Loksa, 1965 * Linyphiidae

Agyneta birulai (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Agyneta birulaioides Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Agyneta brusnewi (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Agyneta cauta (O.Pickard-Cambridge, 1902) * Linyphiidae

Agyneta conigera (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Agyneta decora (O.Pickard-Cambridge, 1870) * Linyphiidae

Agyneta equestris (L.Koch, 1881) * Linyphiidae

Agyneta fuscipalpus (C.L.Koch, 1836) * Linyphiidae

Agyneta gulosa (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Agyneta innotabilis (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Agyneta insulana Tanasevutch, 2000 * Linyphiidae

Agyneta kaszabi (Loksa, 1965) * Linyphiidae

Agyneta kopetdaghensis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Agyneta levii Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Agyneta maritima (Emerton, 1919) * Linyphiidae

Agyneta mesasiatica Tanasevitch, 2000 * Linyphiidae

Agyneta mollis (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Agyneta mongolica (Loksa, 1965) * Linyphiidae

Agyneta mossica (Schikora, 1993) * Linyphiidae

Agyneta nigra (Oi, 1960) * Linyphiidae

Agyneta nigripes (Simon, 1884) * Linyphiidae

Agyneta olivacea (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Agyneta parasaxatilis Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Linyphiidae

Agyneta pseudosaxatilis Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Agyneta ramosa Jackson, 1912 * Linyphiidae

Agyneta ripariensis Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Agyneta rurestris (C.L.Koch, 1836) * Linyphiidae

Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000 * Linyphiidae

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) * Linyphiidae

Agyneta similis (Kulczyński, 1926) * Linyphiidae

Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) * Linyphiidae

Agyneta subnivalis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Agyneta subtilis (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Agyneta suecica Holm, 1950 * Linyphiidae

Agyneta tenera (Menge, 1869) * Linyphiidae

Agyneta tianschanica Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Agyneta trifurcata Hippa et Oksala, 1985 * Linyphiidae

Agyneta uzbekistanica Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Ainerigone Eskov, 1993 * Linyphiidae

Ainerigone saitoi (Ono, 1991) * Linyphiidae

Alioranus Simon, 1926 * Linyphiidae

Alioranus avanturus Andreeva et Tystshenko, 1970 * Linyphiidae

Alioranus diclivitalis Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Alioranus pastoralis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Allomengea Strand, 1912 * Linyphiidae

Allomengea dentisetis (Grube, 1861) * Linyphiidae

Allomengea scopigera (Grube, 1859) * Linyphiidae

Allomengea vidua (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Allotiso Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Allotiso lancearius (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Anguliphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) * Linyphiidae

Anguliphantes cerinus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Anguliphantes curvus (Tanasevitch, 1992) * Linyphiidae

Anguliphantes dybowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Anguliphantes karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Anguliphantes maritimus (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Anguliphantes monticola (Kulczyński, 1881) * Linyphiidae

Anguliphantes sibiricus (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Anguliphantes ussuricus (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Anguliphantes zygius (Tanasevitch, 1993) * Linyphiidae

Aphileta Hull, 1920 * Linyphiidae

Aphileta centrasiatica Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Aphileta misera (O.Pickard-Cambridge, 1882) * Linyphiidae

Aprifrontalia Oi, 1960 * Linyphiidae

Aprifrontalia mascula (Karsch, 1879) * Linyphiidae

Arachosinella Denis, 1958 * Linyphiidae

Arachosinella eoroegensis Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Arachosinella strepens Denis, 1958 * Linyphiidae

Araeoncus Simon, 1884 * Linyphiidae

Araeoncus altissimus Simon, 1884 * Linyphiidae

Araeoncus caucasicus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Araeoncus clavatus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Araeoncus convexus Tullgren, 1955 * Linyphiidae

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) * Linyphiidae

Araeoncus curvatus Tullgren, 1955 * Linyphiidae

Araeoncus galeriformis (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Araeoncus vorkutensis Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Archaraeoncus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Archaraeoncus prospiciens (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Archaraeoncus sibiricus Eskov, 1988 * Linyphiidae

Arcterigone Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Arcterigone pilifrons (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Asiceratinops Eskov, 1992 * Linyphiidae

Asiceratinops amurensis (Eskov, 1992) * Linyphiidae

Asiceratinops kolymensis (Eskov, 1992) * Linyphiidae

Asiophantes Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asiophantes pacificus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asiophantes sibiricus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asperthorax Oi, 1960 * Linyphiidae

Asperthorax communis Oi, 1960 * Linyphiidae

Asthenargoides Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asthenargoides kurenstchikovi Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asthenargoides kurtchevae Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asthenargoides logunovi Eskov, 1993 * Linyphiidae

Asthenargus Simon et Fage, 1922 * Linyphiidae

Asthenargus caucasicus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Asthenargus edentulus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Asthenargus paganus (Simon, 1884) * Linyphiidae

Baryphyma Simon, 1884 * Linyphiidae

Baryphyma gowerense (Locket, 1965) * Linyphiidae

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) * Linyphiidae

Bathylinyphia Eskov, 1992 * Linyphiidae

Bathylinyphia maior (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Bathyphantes Menge, 1866 * Linyphiidae

Bathyphantes approximatus (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Bathyphantes canadensis (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Bathyphantes convexus (Wesrting, 1851) * Linyphiidae

Bathyphantes eumenis (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Bathyphantes gulkana Ivie, 1969 * Linyphiidae

Bathyphantes humilis (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Bathyphantes iviei Holm, 1970 * Linyphiidae

Bathyphantes jeniseicus Eskov, 1979 * Linyphiidae

Bathyphantes keeni (Emerton, 1917) * Linyphiidae

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Bathyphantes pogonias Kulczyński, 1885 * Linyphiidae

Bathyphantes reprobus (Kulczyński, 1916) * Linyphiidae

Bathyphantes setiger F.O.Pickard-Cambridge, 1894 * Linyphiidae

Bathyphantes simillimus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Bisetifer Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Bisetifer cephalotus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Bishopiana Eskov, 1988 * Linyphiidae

Bishopiana glumacea (Gao, Fei et Zhu, 1992) * Linyphiidae

Bishopiana hypoarctica Eskov, 1988 * Linyphiidae

Bolephthyphantes Strand, 1901 * Linyphiidae

Bolephthyphantes caucasicus (Tanasevitch, 1990) * Linyphiidae

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) * Linyphiidae

Bolephthyphantes indexoides (Tanasevitch, 1989) * Linyphiidae

Bolyphantes C.L.Koch, 1837 * Linyphiidae

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832) * Linyphiidae

Bolyphantes crucifer (Menge, 1866) * Linyphiidae

Bolyphantes lamellaris Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Bolyphantes severtzovi Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Carorita Duffey et Merrett, 1963 * Linyphiidae

Carorita limnaea (Crosby et Bishop, 1927) * Linyphiidae

Caucasopisthes Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Caucasopisthes procurvus (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Caviphantes Oi, 1960 * Linyphiidae

Caviphantes dobrogica (Dumitrescu et Miller, 1962) * Linyphiidae

Caviphantes saxetorum (Hull, 1914) * Linyphiidae

Centromerus F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Centromerus aequalis (Westring, 1851) * Linyphiidae

Centromerus amurensis Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Centromerus arcanus (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Centromerus bicolor (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Centromerus capucinus (Simon, 1884) * Linyphiidae

Centromerus clarus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Centromerus compar (Westring, 1861) * Linyphiidae

Centromerus concinnus (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Centromerus crinitus Roóca, 1935 * Linyphiidae

Centromerus dilutus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Centromerus incilium (L.Koch, 1881) * Linyphiidae

Centromerus levitarsis (Simon, 1884) * Linyphiidae

Centromerus minor Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Centromerus pabulator (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Centromerus pacificus Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Centromerus persimilis (O.Pickard-Cambridge, 1912) * Linyphiidae

Centromerus prudens (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Centromerus sellarius (Simon, 1884) * Linyphiidae

Centromerus semiater (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Centromerus serratus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Centromerus similis Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Centromerus subaplinus Lessert, 1907 * Linyphiidae

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Centromerus terrigenus Yaginuma, 1972 * Linyphiidae

Centromerus unctus (L.Koch, 1870) * Linyphiidae

Centromerus ussuricus Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Ceraticelus Simon, 1884 * Linyphiidae

Ceraticelus orientalis Eskov, 1987 * Linyphiidae

Ceraticelus sibiricus Eskov, 1987 * Linyphiidae

Ceratinella Emerton, 1882 * Linyphiidae

Ceratinella alaskae Chamberlin et Ivie, 1947 * Linyphiidae

Ceratinella brevipes (Westring, 1851) * Linyphiidae

Ceratinella brevis (Wider, 1834) * Linyphiidae

Ceratinella maior Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Ceratinella rosea Oliger, 1985 * Linyphiidae

Ceratinella scabrosa (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Ceratinella sibirica Strand, 1903 * Linyphiidae

Ceratinella wideri (Thorell, 1871) * Linyphiidae

Ceratinopsis Emerton, 1882 * Linyphiidae

Ceratinopsis interventa Chamberlin, 1948 * Linyphiidae

Cnephalocotes Simon, 1884 * Linyphiidae

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Collinsia O.Pickard-Cambridge, 1913 * Linyphiidae

Collinsia borea (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Collinsia caliginosa (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Collinsia dentata Eskov, 1990 * Linyphiidae

Collinsia distincta (Simon, 1884) * Linyphiidae

Collinsia holmgreni (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Collinsia holmi Eskov, 1990 * Linyphiidae

Collinsia sachalinensis Eskov, 1990 * Linyphiidae

Collinsia spetsbergensis (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Collinsia submissa (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Collinsia tianschanica Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Concavocephalus Eskov, 1989 * Linyphiidae

Concavocephalus rubens Eskov, 1989 * Linyphiidae

Connithorax Eskov, 1993 * Linyphiidae

Connithorax barbatus (Eskov, 1988) * Linyphiidae

Cresmatoneta Simon, 1929 * Linyphiidae

Cresmatoneta mutinensis (Canestrini, 1868) * Linyphiidae

Crispiphantes Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Crispiphantes amurensis (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Crosbyarachne Charitonov, 1937 * Linyphiidae

Crosbyarachne bukovskyi Charitonov, 1937 * Linyphiidae

Crosbylonia Eskov, 1988 * Linyphiidae

Crosbylonia borealis Eskov, 1988 * Linyphiidae

Dactylopisthes Simon, 1884 * Linyphiidae

Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) * Linyphiidae

Dactylopisthes diphyus (Heimer, 1987) * Linyphiidae

Dactylopisthes locketi (Tanasevitch, 1983) * Linyphiidae

Dactylopisthes mirabilis (Tanasevitch, 1985) * Linyphiidae

Dactylopisthes mirifica (Georgesco, 1976) * Linyphiidae

Dactylopisthes video (Chamberlin et Ivie, 1947) * Linyphiidae

Dactylopisthoides Eskov, 1990 * Linyphiidae

Dactylopisthoides hyperboreus Eskov, 1990 * Linyphiidae

Decipiphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Decipiphantes decipiens (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Dicymbium Menge, 1868 * Linyphiidae

Dicymbium facetum (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Dicymbium libidinosum (Kulczyński, 1926) * Linyphiidae

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) * Linyphiidae

Dicymbium yaginumai Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Diplocentria Hull, 1911 * Linyphiidae

Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Diplocentria rectangulata (Emerton, 1915) * Linyphiidae

Diplocephalus Bertkau in Förster et Bertkau, 1883 * Linyphiidae

Diplocephalus alpinus (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Diplocephalus barbatus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Diplocephalus bifurcatus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Diplocephalus caucasicus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Diplocephalus connatus Bertkau, 1889 * Linyphiidae

Diplocephalus connectens Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 * Linyphiidae

Diplocephalus helleri (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Diplocephalus latifrons (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Diplocephalus marusiki Eskov, 1988 * Linyphiidae

Diplocephalus mirabilis Eskov, 1988 * Linyphiidae

Diplocephalus montaneus Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Diplocephalus montanus Eskov, 1988 * Linyphiidae

Diplocephalus permixtus (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Diplocephalus sphagnicolus Eskov, 1988 * Linyphiidae

Diplocephalus subrostratus (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Diplocephalus transcaucasicus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Diplocephalus uliginosus Eskov, 1988 * Linyphiidae

Diplostyla Emerton, 1882 * Linyphiidae

Diplostyla concolor (Wider, 1834) * Linyphiidae

Dismodicus Simon, 1884 * Linyphiidae

Dismodicus alticeps Chamberlin et Ivie, 1947 * Linyphiidae

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Dismodicus elevatus (C.L.Koch, 1838) * Linyphiidae

Doenitzius Oi, 1960 * Linyphiidae

Doenitzius purvus Oi, 1960 * Linyphiidae

Donacochara Simon, 1884 * Linyphiidae

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Drapetisca Menge, 1866 * Linyphiidae

Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) * Linyphiidae

Drepanotylus Holm, 1945 * Linyphiidae

Drepanotylus borealis Holm, 1945 * Linyphiidae

Drepanotylus holmi (Eskov, 1981) * Linyphiidae

Drepanotylus uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Eborilaira Eskov, 1989 * Linyphiidae

Eborilaira alpina Eskov, 1989 * Linyphiidae

Eldonia Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Eldonia kayacensis (Paik, 1965) * Linyphiidae

Entelecara Simon, 1884 * Linyphiidae

Entelecara acuminata (Wider, 1834) * Linyphiidae

Entelecara congenera (O.Pickard-Cambridge, 1879) * Linyphiidae

Entelecara dobudongensis Paik, 1983 * Linyphiidae

Entelecara errata O.Pickard-Cambridge, 1913 * Linyphiidae

Entelecara erythropus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Entelecara forsslundi Tullgren, 1955 * Linyphiidae

Entelecara sombra (Chamberlin et Ivie, 1947) * Linyphiidae

Eperigone Crosby et Bishop, 1928 * Linyphiidae

Eperigone maculata (Banks, 1892) * Linyphiidae

Epibellowia Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Epibellowia enormita (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Epibellowia pacifica (Eskov et Marusik, 1992) * Linyphiidae

Epibellowia septentrionalis (Oi, 1960) * Linyphiidae

Epigytholus Tanasevitch, 1995 * Linyphiidae

Epigytholus tuvensis Tanasevitch, 1995 * Linyphiidae

Episolder Tanasevitch, 1995 * Linyphiidae

Episolder finitimus Tanasevitch, 1995 * Linyphiidae

Erigone Savigny et Audouin, 1826 * Linyphiidae

Erigone amdoensis Schenkel, 1963 * Linyphiidae

Erigone arctica (White, 1852) * Linyphiidae

Erigone arcticola Chamberlin et Ivie, 1947 * Linyphiidae

Erigone atra Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Erigone changchunensis Zhu et Wen, 1980 * Linyphiidae

Erigone dentigera O.Pickard-Cambridge, 1874 * Linyphiidae

Erigone dentipalpis (Wider, 1834) * Linyphiidae

Erigone hypoarctica Eskov, 1989 * Linyphiidae

Erigone longipalpis (Sundevall, 1830) * Linyphiidae

Erigone piechockii Heimer, 1987 * Linyphiidae

Erigone promiscua (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Erigone psychrophila Thorell, 1872 * Linyphiidae

Erigone remota L.Koch, 1869 * Linyphiidae

Erigone simillima Keyserling, 1886 * Linyphiidae

Erigone svenssoni Holm, 1975 * Linyphiidae

Erigone tirolensis L.Koch, 1872 * Linyphiidae

Erigone welchi Jackson, 1911 * Linyphiidae

Erigonella F.Dahl, 1901 * Linyphiidae

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Erigonella ignobilis (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Erigonidium Smith, 1904 * Linyphiidae

Erigonidium graminicola (Sundevall, 1830) * Linyphiidae

Erigonoploides Eskov, 1989 * Linyphiidae

Erigonoploides cardiratus Eskov, 1989 * Linyphiidae

Erigonoplus Simon, 1884 * Linyphiidae

Erigonoplus globipes (L.Koch, 1872) * Linyphiidae

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) * Linyphiidae

Erigonoplus kirghizicus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Erigonoplus minaretifer Eskov, 1986 * Linyphiidae

Erigonoplus ninae Tanasevitch et Fet, 1986 * Linyphiidae

Erigonoplus sibiricus Eskov et Marusik, 1997 * Linyphiidae

Eskovia Marusik et Saaristo, 1999 * Linyphiidae

Eskovia exarmata (Eskov, 1989) * Linyphiidae

Estrandia Blauvelt, 1936 * Linyphiidae

Estrandia grandaeva (Keyserling, 1886) * Linyphiidae

Evansia O.Pickard-Cambridge, 1900 * Linyphiidae

Evansia merens O.Pickard-Cambridge, 1900 * Linyphiidae

Flagelliphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Flagelliphantes bergstroemi Schenkel, 1931 * Linyphiidae

Flagelliphantes flagellifer (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Flagelliphantes sterneri (Eskov et Marusik, 1994) * Linyphiidae

Floronia Simon, 1877 * Linyphiidae

Floronia bucculenta (Clerck, 1758) * Linyphiidae

Floronia exornata (L.Koch, 1878) * Linyphiidae

Formiphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Formiphantes lepthyphantiformis (Strand, 1907) * Linyphiidae

Frontella Kulczyński, 1908 * Linyphiidae

Frontella pallida Kulczyński, 1908 * Linyphiidae

Frontinellina Helsdingen, 1969 * Linyphiidae

Frontinellina frutetorum (C.L.Koch, 1834) * Linyphiidae

Gibothorax Eskov, 1989 * Linyphiidae

Gibothorax tchernovi Eskov, 1989 * Linyphiidae

Glyphesis Simon, 1926 * Linyphiidae

Glyphesis asiaticus Eskov, 1989 * Linyphiidae

Glyphesis cottonae (La Touche, 1945) * Linyphiidae

Glyphesis nemoralis Esyunin et Efimik, 1994 * Linyphiidae

Glyphesis servulus (Simon, 1881) * Linyphiidae

Glyphesis taoplesius Wunderlich, 1969 * Linyphiidae

Gnathonarium Karsch, 1881 * Linyphiidae

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) * Linyphiidae

Gnathonarium gibberum Oi, 1960 * Linyphiidae

Gnathonarium suppositum (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Gnathonarium taczanowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Gonatium Menge, 1868 * Linyphiidae

Gonatium gibbum Bösenberg, 1902 * Linyphiidae

Gonatium hilare (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Gonatium insigne Bösenberg, 1902 * Linyphiidae

Gonatium japonicum Simon, 1894 * Linyphiidae

Gonatium nipponicum Millidge, 1981 * Linyphiidae

Gonatium pacificum Eskov, 1989 * Linyphiidae

Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Gongylidiellum Simon, 1884 * Linyphiidae

Gongylidiellum latebricola (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 * Linyphiidae

Gongylidiellum vivum (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Gongylidioides Oi, 1960 * Linyphiidae

Gongylidioides griseolineatus (Schenkel, 1937) * Linyphiidae

Gongylidioides ussuricus Eskov, 1992 * Linyphiidae

Gongylidium Menge, 1868 * Linyphiidae

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) * Linyphiidae

Halorates Hull, 1911 * Linyphiidae

Halorates reprobus (O.Pickard-Cambridge, 1879) * Linyphiidae

Helophora Menge, 1866 * Linyphiidae

Helophora insignis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Herbiphantes Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Herbiphantes cericeus (S.Saito, 1934) * Linyphiidae

Herbiphantes longiventris Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Herbiphantes pratensis Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Hilaira Simon, 1884 * Linyphiidae

Hilaira alpina Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira asiatica Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira canaliculata (Emerton, 1915) * Linyphiidae

Hilaira devitata Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira excisa (O.Pickard-Cambridge, 1870) * Linyphiidae

Hilaira frigida (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Hilaira gertschi Holm, 1960 * Linyphiidae

Hilaira gibbosa Tanasevitch, 1982 * Linyphiidae

Hilaira glacialis (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Hilaira herniosa (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Hilaira incondita (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Hilaira jamalensis Eskov, 1981 * Linyphiidae

Hilaira leviceps (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Hilaira marusiki Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira minuta Eskov, 1979 * Linyphiidae

Hilaira mongolica Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Hilaira nivalis Holm, 1937 * Linyphiidae

Hilaira nubigena Hull, 1911 * Linyphiidae

Hilaira pelikena Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira pervicax Hull, 1908 * Linyphiidae

Hilaira proletaria (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Hilaira sibirica Eskov, 1987 * Linyphiidae

Hilaira syrojeczkovskii Eskov, 1981 * Linyphiidae

Hilaira tatrica Kulczyński, 1915 * Linyphiidae

Hilaira vexatrix (O.Pickard-Cambridge, 1877) * Linyphiidae

Himalaphantes Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Himalaphantes azumiensis (Oi, 1980) * Linyphiidae

Holminaria Eskov, 1991 * Linyphiidae

Holminaria pallida Eskov, 1991 * Linyphiidae

Holminaria prolata (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Holminaria sibirica Eskov, 1991 * Linyphiidae

Horcotes Crosby et Bishop, 1933 * Linyphiidae

Horcotes strandi (Sytshevskaja, 1935) * Linyphiidae

Hybauchenidium Holm, 1973 * Linyphiidae

Hybauchenidium aquilonare (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Hybauchenidium ferrumequinum (Grube, 1861) * Linyphiidae

Hybauchenidium gibbosum (Sřrensen, 1898) * Linyphiidae

Hybauchenidium holmi Marusik, 1988 * Linyphiidae

Hylyphantes Simon, 1884 * Linyphiidae

Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) * Linyphiidae

Hypomma F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Hypomma affine Schenkel, 1930 * Linyphiidae

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) * Linyphiidae

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) * Linyphiidae

Hypselistes Simon, 1894 * Linyphiidae

Hypselistes basarukini Marusik et Leech, 1993 * Linyphiidae

Hypselistes jacksoni (O.Pickard-Cambridge, 1902) * Linyphiidae

Hypselistes kolymensis Marusik et Leech, 1993 * Linyphiidae

Hypselistes semiflavus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Improphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Improphantes biconicus (Tanasevitch, 1992) * Linyphiidae

Improphantes complicatus (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Improphantes decolor (Westring, 1861) * Linyphiidae

Improphantes flexilis (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) * Linyphiidae

Improphantes holmi (Kronestedt, 1975) * Linyphiidae

Improphantes improbulus (Simon, 1929) * Linyphiidae

Improphantes nitidus (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Improphantes pamiricus (Tanasevitch, 1989) * Linyphiidae

Improphantes potanini (Tanasevitch, 1989) * Linyphiidae

Incestophantes Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Incestophantes amotus (Tanasevitch, 1990) * Linyphiidae

Incestophantes ancus Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Incestophantes bonus Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Incestophantes camtchadalicus (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Incestophantes cymbialis (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Incestophantes incestoides (Tanasevitch et Eskov, 1987) * Linyphiidae

Incestophantes incestus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Incestophantes khakassicus Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Incestophantes kochiellus (Strand, 1900) * Linyphiidae

Incestophantes logunovi Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Incestophantes obtusus Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Incestophantes tuvensis Tanasevitch, 1996 * Linyphiidae

Islandiana Braendegaard, 1932 * Linyphiidae

Islandiana alata (Emerton, 1919) * Linyphiidae

Islandiana cristata Eskov, 1987 * Linyphiidae

Ivielum Eskov, 1988 * Linyphiidae

Ivielum sibiricum Eskov, 1988 * Linyphiidae

Jacksonella Millidge, 1951 * Linyphiidae

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) * Linyphiidae

Janetschekia Schenkel, 1939 * Linyphiidae

Janetschekia necessaria Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Kaestneria Wiehle, 1956 * Linyphiidae

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) * Linyphiidae

Kaestneria longissima (Zhu et Wen, 1983) * Linyphiidae

Kaestneria pullata (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Kikimora Eskov, 1988 * Linyphiidae

Kikimora palustris Eskov, 1988 * Linyphiidae

Kolymocyba Eskov, 1989 * Linyphiidae

Kolymocyba petrophila Eskov, 1989 * Linyphiidae

Labulla Simon, 1884 * Linyphiidae

Labulla contortipes (Karsch, 1881) * Linyphiidae

Labulla insularis (S.Saito, 1935) * Linyphiidae

Labulla thoracica (Wider, 1834) * Linyphiidae

Lasiargus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) * Linyphiidae

Lasiargus pilipes (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Lasiargus zhui Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Lepthyphantes Menge, 1866 * Linyphiidae

Lepthyphantes abditus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes abiskoensis Holm, 1945 * Linyphiidae

Lepthyphantes alpinus (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Lepthyphantes altus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes alutaceus Simon, 1884 * Linyphiidae

Lepthyphantes antroniensis Schenkel, 1933 * Linyphiidae

Lepthyphantes badhkyzensis Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes bipartitus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes camelus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Lepthyphantes cornutus Schenkel, 1927 * Linyphiidae

Lepthyphantes cruciformis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes cruentatus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes distichus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes epigynatus Tanasevitch, 1988 * Linyphiidae

Lepthyphantes ericaeus (Blackwall, 1853) * Linyphiidae

Lepthyphantes escapus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes hirsutus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes hissaricus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes insignis O.Pickard-Cambridge, 1913 * Linyphiidae

Lepthyphantes intirmus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes kaszabi Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867) * Linyphiidae

Lepthyphantes khobarum Charitonov, 1947 * Linyphiidae

Lepthyphantes kolymensis Tanasevitch et Eskov, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes kronebergi Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes kuhitangensis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes lagodekhensis Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Lepthyphantes laricetorum Tanasevitch et Eskov, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1867) * Linyphiidae

Lepthyphantes luteipes (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Lepthyphantes mcheidzeae Michailov, 1998 * Linyphiidae

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) * Linyphiidae

Lepthyphantes nenilini Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 * Linyphiidae

Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Lepthyphantes palaeformis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes pallidus (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Lepthyphantes pepticus Tanasevitch, 1988 * Linyphiidae

Lepthyphantes perfidus Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Lepthyphantes pseudoobscurus Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Linyphiidae

Lepthyphantes punctulatus Holm, 1939 * Linyphiidae

Lepthyphantes rupeus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes sacer Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes sachalinensis Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Lepthyphantes sajanensis Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Lepthyphantes saurensis Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Lepthyphantes solivagus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes spasskyi Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes subtilis Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes supremus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes tchatkalensis Tanasevitch, 1983 * Linyphiidae

Lepthyphantes terrenus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Lepthyphantes tes Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Linyphiidae

Lepthyphantes turanicus Tanasevitch et Fet, 1986 * Linyphiidae

Lepthyphantes turkestanicus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes ultimus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Lepthyphantes vaginatus Tanasevitch, 1983 * Linyphiidae

Leptorhoptrum Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) * Linyphiidae

Leptothrix Menge, 1869 * Linyphiidae

Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850) * Linyphiidae

Linyphia Latreille, 1804 * Linyphiidae

Linyphia hortensis Sundevall, 1830 * Linyphiidae

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 * Linyphiidae

Linyphia triangularis (Clerck, 1758) * Linyphiidae

Lophomma Menge, 1868 * Linyphiidae

Lophomma cognatum Holm, 1960 * Linyphiidae

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Macrargus F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Macrargus boreus Holm, 1968 * Linyphiidae

Macrargus carpenteri (O.Pickard-Cambridge, 1894) * Linyphiidae

Macrargus multesimus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Macrargus rufus (Wider, 1834) * Linyphiidae

Mansuphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) * Linyphiidae

Mansuphantes ovalis (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Mansuphantes parmatus (Tanasevitch, 1990) * Linyphiidae

Maro O.Pickard-Cambridge, 1906 * Linyphiidae

Maro borealis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Maro flavescens (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Maro lautus H.Saito, 1984 * Linyphiidae

Maro lepidus Casemir, 1963 * Linyphiidae

Maro minutus O.Pickard-Cambridge, 1906 * Linyphiidae

Maro saaristoi Eskov, 1980 * Linyphiidae

Maro sibiricus Eskov, 1980 * Linyphiidae

Maro sublestus Falconer, 1915 * Linyphiidae

Masikia Millidge, 1984 * Linyphiidae

Masikia indistincta (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Maso Simon, 1884 * Linyphiidae

Maso gallicus Simon, 1894 * Linyphiidae

Maso sundevalli (Westring, 1851) * Linyphiidae

Mecopisthes Simon, 1926 * Linyphiidae

Mecopisthes orientalis Tanasevitch et Fet, 1986 * Linyphiidae

Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972 * Linyphiidae

Mecopisthes silus (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Mecynargoides Eskov, 1988 * Linyphiidae

Mecynargoides kolymensis Eskov, 1988 * Linyphiidae

Mecynargus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Mecynargus asiaticus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Mecynargus borealis (Jackson, 1930) * Linyphiidae

Mecynargus foveatus (F.Dahl, 1912) * Linyphiidae

Mecynargus hypnicola Eskov, 1988 * Linyphiidae

Mecynargus longus (Kulczyński, 1882) * Linyphiidae

Mecynargus monticola (Holm, 1943) * Linyphiidae

Mecynargus morulus (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Mecynargus paetulus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Mecynargus pinipumilis Eskov, 1988 * Linyphiidae

Mecynargus sphagnicola (Holm, 1939) * Linyphiidae

Mecynargus tundricola Eskov, 1988 * Linyphiidae

Mecynargus tungusicus (Eskov, 1981) * Linyphiidae

Megalepthyphantes Wunderlich, 1993 * Linyphiidae

Megalepthyphantes nebulosoides (Wunderlich, 1977) * Linyphiidae

Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) * Linyphiidae

Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 * Linyphiidae

Mesasigone Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Mesasigone mira Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Metapanamomops Millidge, 1977 * Linyphiidae

Metapanamomops kaestneri (Wiehle, 1961) * Linyphiidae

Metopobactrus Simon, 1884 * Linyphiidae

Metopobactrus ascitus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894) * Linyphiidae

Metopobactrus prominulus (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Micrargus F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Micrargus apertus (O.Pickard-Cambridge, 1870) * Linyphiidae

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) * Linyphiidae

Micrargus laudatus (O.Pickard-Cambridge, 1881) * Linyphiidae

Micrargus subaequalis (Westring, 1851) * Linyphiidae

Microctenonyx F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Microctenonyx subitaneus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Microlinyphia Gerhardt, 1928 * Linyphiidae

Microlinyphia impigra (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) * Linyphiidae

Microneta Menge, 1869 * Linyphiidae

Microneta aterrima Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Microneta saaristoi Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Microneta viaria (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Miftengris Eskov, 1993 * Linyphiidae

Miftengris scutumatus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Minicia Thorell, 1875 * Linyphiidae

Minicia alticola Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Minicia candida Denis, 1965 * Linyphiidae

Minicia caspiana Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Minicia kirghizica Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Minicia marginella (Wider, 1834) * Linyphiidae

Minicia pallida Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Minicia strandi (Ermolaev, 1937) * Linyphiidae

Minyrioloides Schenkel, 1930 * Linyphiidae

Minyrioloides insignis Palmgren, 1976 * Linyphiidae

Minyrioloides trifrons (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Minyriolus Simon, 1884 * Linyphiidae

Minyriolus pusillus (Wider, 1834) * Linyphiidae

Mioxena Simon, 1926 * Linyphiidae

Mioxena blanda (Simon, 1884) * Linyphiidae

Moebelia F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Moebelia penicillata (Westring, 1851) * Linyphiidae

Moebelotinus Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Moebelotinus transbaikalicus (Eskov, 1989) * Linyphiidae

Monocerellus Tanasevitch, 1983 * Linyphiidae

Monocerellus montanus Tanasevitch, 1983 * Linyphiidae

Mughiphantes Saaristo et Tanasevitch, 1999 * Linyphiidae

Mughiphantes (Aurantiphantes) ovtchinnikovi (Tanasevitch, 1989) * Linyphiidae

Mughiphantes (Aurantiphantes) tienshangensis (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Mughiphantes (Aurantiphantes) vittatus (Spassky, 1941) * Linyphiidae

Mughiphantes (Mughiphantes) marusiki (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Mughiphantes (Mughiphantes) mughi (Fickert, 1875) * Linyphiidae

Mughiphantes (Mughiphantes) nigromaculatus (Zhu et Wen, 1983) * Linyphiidae

Mughiphantes (Suffusiphantes) aculifer (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Mughiphantes (Suffusiphantes) suffusus (Strand, 1901) * Linyphiidae

Mughiphantes (Whymperiphantes) sobrius (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Mughiphantes (Whymperiphantes) taczanowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Mughiphantes (Whymperiphantes) whymperi (F.O.Pickard-Cambridge, 1894) * Linyphiidae

Nematogmus Simon, 1884 * Linyphiidae

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) * Linyphiidae

Nenilinium Eskov, 1988 * Linyphiidae

Nenilinium asiaticum Eskov, 1988 * Linyphiidae

Neriene Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Neriene albolimbata (Karsch, 1879) * Linyphiidae

Neriene angulifera (Schenkel, 1953) * Linyphiidae

Neriene clathrata (Sundevall, 1830) * Linyphiidae

Neriene coosa (Gertsch, 1951) * Linyphiidae

Neriene emphana (Walckenaer, 1841) * Linyphiidae

Neriene furtiva (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Neriene japonica (Oi, 1960) * Linyphiidae

Neriene limbatinella (Bösenberg et Strand, 1906) * Linyphiidae

Neriene longipedella (Bösenberg et Strand, 1906) * Linyphiidae

Neriene montana (Clerck, 1758) * Linyphiidae

Neriene nigripectoris (Oi, 1960) * Linyphiidae

Neriene peltata (Wider, 1834) * Linyphiidae

Neriene radiata (Walckenaer, 1841) * Linyphiidae

Neriene subarctica Marusik, 1991 * Linyphiidae

Neserigone Eskov, 1992 * Linyphiidae

Neserigone basarukini Eskov, 1992 * Linyphiidae

Nippononeta Eskov, 1992 * Linyphiidae

Nippononeta kurilensis Eskov, 1992 * Linyphiidae

Nispa Eskov, 1993 * Linyphiidae

Nispa barbatus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Notioscopus Simon, 1884 * Linyphiidae

Notioscopus jamalensis Grese, 1909 * Linyphiidae

Notioscopus sarcinatus (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Oculocornia Oliger, 1985 * Linyphiidae

Oculocornia orientalis Oliger, 1985 * Linyphiidae

Oedothorax Bertkau in Förster et Bertkau, 1883 * Linyphiidae

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) * Linyphiidae

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) * Linyphiidae

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1881) * Linyphiidae

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Oedothorax hulongensis Zhu et Wen, 1980 * Linyphiidae

Oedothorax meridionalis Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Oedothorax mongolensis (Heimer, 1987) * Linyphiidae

Oedothorax retusus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Oia Wunderlich, 1973 * Linyphiidae

Oia imadatei (Oi, 1964) * Linyphiidae

Oinia Eskov, 1984 * Linyphiidae

Oinia clava (Zhu et Wen, 1980) * Linyphiidae

Okhotigone Eskov, 1993 * Linyphiidae

Okhotigone sounkyoensis (H.Saito, 1986) * Linyphiidae

Oreonetides Strand, 1901 * Linyphiidae

Oreonetides badzhalensis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Oreonetides beringianus Eskov, 1991 * Linyphiidae

Oreonetides helsdingeni Eskov, 1984 * Linyphiidae

Oreonetides kolymensis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Oreonetides sajanensis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Oreonetides shimizui (Yaginuma, 1972) * Linyphiidae

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) * Linyphiidae

Oryphantes Hull, 1932 * Linyphiidae

Oryphantes angulatus (O.Pickard-Cambridge, 1881) * Linyphiidae

Oryphantes bipilis (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Oryphantes cognatus (Tanasevitch, 1992) * Linyphiidae

Oryphantes geminus (Tanasevitch, 1982) * Linyphiidae

Pacifiphantes Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Pacifiphantes zakharovi Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Panamomops Simon, 1884 * Linyphiidae

Panamomops depilis Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Panamomops dybowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Panamomops fedotovi (Charitonov, 1937) * Linyphiidae

Panamomops inconspicuus (Miller et Valesova, 1964) * Linyphiidae

Panamomops mengei Simon, 1926 * Linyphiidae

Panamomops pamiricus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) * Linyphiidae

Panamomops tauricornis (Simon, 1881) * Linyphiidae

Paraeboria Eskov, 1990 * Linyphiidae

Paraeboria jeniseica (Eskov, 1981) * Linyphiidae

Paraglyphesis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Paraglyphesis lasiargoides Eskov, 1991 * Linyphiidae

Paraglyphesis monticola Eskov, 1991 * Linyphiidae

Paraglyphesis polaris Eskov, 1991 * Linyphiidae

Parapelecopsis Wunderlich, 1991 * Linyphiidae

Parapelecopsis mediocris (Kulczyński, 1899) * Linyphiidae

Parasisis Eskov, 1984 * Linyphiidae

Parasisis amurensis Eskov, 1984 * Linyphiidae

Parawubanoides Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Parawubanoides unicornis (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Pelecopsis Simon, 1864 * Linyphiidae

Pelecopsis crassipes Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Pelecopsis dorniana Heimer, 1987 * Linyphiidae

Pelecopsis elongata (Wider, 1834) * Linyphiidae

Pelecopsis krausi Wunderlich, 1980 * Linyphiidae

Pelecopsis laptevi Tanasevitch et Fet, 1986 * Linyphiidae

Pelecopsis mengei (Simon, 1884) * Linyphiidae

Pelecopsis minor Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Pelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Pelecopsis odontophora (Kulczyński, 1895) * Linyphiidae

Pelecopsis palmgreni Marusik et Esyunin, 1998 * Linyphiidae

Pelecopsis parallela (Wider, 1834) * Linyphiidae

Pelecopsis paralleloides Tanasevitch et Fet, 1986 * Linyphiidae

Pelecopsis parvicollis Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872) * Linyphiidae

Peponocranium Simon, 1884 * Linyphiidae

Peponocranium ludicrum (O.Pickard-Cambridge, 1861) * Linyphiidae

Peponocranium orbiculatum (O.Pickard-Cambridge, 1882) * Linyphiidae

Peponocranium praeceps Miller, 1943 * Linyphiidae

Perlongipalpus Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Perlongipalpus mannilai Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Perlongipalpus pinipumilis Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Perregrinus Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Perregrinus deformis (Tanasevitch, 1982) * Linyphiidae

Perro Tanasevitch, 1992 * Linyphiidae

Perro camtschadalica (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Perro polaris (Eskov, 1986) * Linyphiidae

Perro putoranica (Eskov, 1986) * Linyphiidae

Perro subtilipes (Tanasevitch, 1985) * Linyphiidae

Perro tshuktshorum (Eskov et Marusik, 1991) * Linyphiidae

Phlattothrata Crosby et Bishop, 1933 * Linyphiidae

Phlattothrata parva (Kulczyński, 1926) * Linyphiidae

Piniphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Piniphantes cinereus (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Piniphantes macer (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Piniphantes pinicola (Simon, 1884) * Linyphiidae

Piniphantes plumatus (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Piniphantes uzbekistanicus (Tanasevitch, 1983) * Linyphiidae

Piniphantes zonsteini (Tanasevitch, 1989) * Linyphiidae

Pityohyphantes Simon, 1929 * Linyphiidae

Pityohyphantes palilis (L.Koch, 1870) * Linyphiidae

Pityohyphantes phrygianus (C.L.Koch, 1836) * Linyphiidae

Plesiophantes Heimer, 1981 * Linyphiidae

Plesiophantes joosti Heimer, 1981 * Linyphiidae

Plesiophantes simplex Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Plesiophantes tanasevitchi Wunderlich in Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Pocadicnemis Simon, 1884 * Linyphiidae

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Poeciloneta Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Poeciloneta pallida Kulczyński, 1908 * Linyphiidae

Poeciloneta petrophila Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Poeciloneta tanasevitchi Marusik, 1991 * Linyphiidae

Poeciloneta theridiformis (Emerton, 1911) * Linyphiidae

Poeciloneta vakkhanka Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Porrhomma Simon, 1884 * Linyphiidae

Porrhomma boreale (Banks, 1899) * Linyphiidae

Porrhomma calypso (Bertkau in Förster et Bertkau, 1883) * Linyphiidae

Porrhomma convexum (Westring, 1851) * Linyphiidae

Porrhomma egeria Simon, 1884 * Linyphiidae

Porrhomma errans (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Porrhomma fagei Miller et Kratochvil, 1940 * Linyphiidae

Porrhomma hebescens (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Porrhomma kulczynskii Staręga, 1974 * Linyphiidae

Porrhomma lativela Tretzel, 1956 * Linyphiidae

Porrhomma longjiangense Zhu et Wang, 1983 * Linyphiidae

Porrhomma microphthalmum (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Porrhomma oblitum (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Porrhomma pallidum Jackson, 1913 * Linyphiidae

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Porrhomma rosenhaueri (L.Koch, 1872) * Linyphiidae

Praestigia Millidge, 1954 * Linyphiidae

Praestigia groenlandica Holm, 1967 * Linyphiidae

Praestigia kulczynskii Eskov, 1979 * Linyphiidae

Praestigia pini (Holm, 1950) * Linyphiidae

Prinerigone Millidge, 1988 * Linyphiidae

Prinerigone vagans (Savigny et Audouin, 1826) * Linyphiidae

Procerocymbium Eskov, 1989 * Linyphiidae

Procerocymbium sibiricum Eskov, 1989 * Linyphiidae

Proislandiana Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Proislandiana pallida (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Pseudocyba Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Pseudocyba miracula Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Pseudohilaira Eskov, 1990 * Linyphiidae

Pseudohilaira mirabilis Eskov, 1990 * Linyphiidae

Pseudoporrhomma Eskov, 1993 * Linyphiidae

Pseudoporrhomma maritimum Eskov, 1993 * Linyphiidae

Pseudowubana Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Pseudowubana wagae (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Saaristoa Millidge, 1977 * Linyphiidae

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) * Linyphiidae

Saloca Simon, 1926 * Linyphiidae

Saloca ryvkini Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Satilatlas Keyserling, 1886 * Linyphiidae

Satilatlas britteni (Jackson, 1913) * Linyphiidae

Satilatlas marxi Keyserling, 1886 * Linyphiidae

Sauron Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Sauron fissocornis Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Savignya Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Savignya amurensis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Savignya badzhalensis Eskov, 1991 * Linyphiidae

Savignya basarukini Eskov, 1988 * Linyphiidae

Savignya birostra (Chamberlin et Ivie, 1947) * Linyphiidae

Savignya borea Eskov, 1988 * Linyphiidae

Savignya centrasiatica Eskov, 1991 * Linyphiidae

Savignya frontata Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Savignya nenilini Marusik, 1988 * Linyphiidae

Savignya producta Holm, 1977 * Linyphiidae

Savignya saitoi Eskov, 1988 * Linyphiidae

Savignya ussurica Eskov, 1988 * Linyphiidae

Savignya zero Eskov, 1988 * Linyphiidae

Scandichrestus Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Scandichrestus tenuis (Holm, 1943) * Linyphiidae

Sciastes Bishop et Crosby, 1938 * Linyphiidae

Sciastes dubius (Hackman, 1954) * Linyphiidae

Sciastes hyperboreus (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Scotargus Simon, 1913 * Linyphiidae

Scotargus pilosus Simon, 1913 * Linyphiidae

Scotinotylus Simon, 1884 * Linyphiidae

Scotinotylus alienus (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Scotinotylus alpigenus (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Scotinotylus alpinus (Banks, 1896) * Linyphiidae

Scotinotylus altaicus Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Linyphiidae

Scotinotylus amurensis Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Scotinotylus evansi (O.Pickard-Cambridge, 1894) * Linyphiidae

Scotinotylus kimjoopili Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Scotinotylus kolymensis Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Scotinotylus levii Marusik, 1988 * Linyphiidae

Scotinotylus millidgei Eskov, 1989 * Linyphiidae

Scotinotylus protervus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Scotinotylus sacer (Crosby, 1929) * Linyphiidae

Scotinotylus tianschanicus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Semljicola Strand, 1906 * Linyphiidae

Semljicola alticola (Holm, 1950) * Linyphiidae

Semljicola angulatus (Holm, 1963) * Linyphiidae

Semljicola arcticus (Eskov, 1989) * Linyphiidae

Semljicola barbiger (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Semljicola beringianus (Eskov, 1989) * Linyphiidae

Semljicola convexus (Holm, 1963) * Linyphiidae

Semljicola faustus (O.Pickard-Cambridge, 1900) * Linyphiidae

Semljicola lapponicus (Holm, 1939) * Linyphiidae

Semljicola latus (Holm, 1939) * Linyphiidae

Semljicola simplex (Kulczyński, 1908) * Linyphiidae

Semljicola thaleri (Eskov, 1981) * Linyphiidae

Sibirocyba Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Sibirocyba incerta (Kulczyński, 1916) * Linyphiidae

Silometopoides Eskov, 1990 * Linyphiidae

Silometopoides mongolensis Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Silometopoides pampia (Chamberlin, 1948) * Linyphiidae

Silometopoides sachalinensis Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Silometopoides sphagnicolus Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Silometopus Simon, 1926 * Linyphiidae

Silometopus acutus Holm, 1977 * Linyphiidae

Silometopus asiaticus Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Silometopus elegans (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Silometopus incurvatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Silometopus interjectus (O.Pickard-Cambridge, 1888) * Linyphiidae

Silometopus koponeni Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Silometopus reussi (Thorell, 1871) * Linyphiidae

Silometopus sibiricus Eskov, 1989 * Linyphiidae

Silometopus uralensis Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Sintula Simon, 1884 * Linyphiidae

Sintula corniger (Blackwall, 1856) * Linyphiidae

Sintula oseticus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Sintula retroversus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Sisicus Bishop et Crosby, 1938 * Linyphiidae

Sisicus apertus (Holm, 1939) * Linyphiidae

Stemonyphantes Menge, 1866 * Linyphiidae

Stemonyphantes agnatus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Stemonyphantes conspersus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Stemonyphantes curvipes Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Stemonyphantes griseus (Schenkel, 1936) * Linyphiidae

Stemonyphantes grossus Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) * Linyphiidae

Stemonyphantes sibiricus (Grube, 1861) * Linyphiidae

Stemonyphantes solitudus Tanasevitch, 1994 * Linyphiidae

Stemonyphantes taiganus (Ermolajev, 1930) * Linyphiidae

Strandella Oi, 1960 * Linyphiidae

Strandella pargongensis (Paik, 1965) * Linyphiidae

Styloctetor Simon, 1884, * Linyphiidae

Styloctetor lehtineni Marusik et Tanasevitch, 1998 * Linyphiidae

Styloctetor logunovi (Eskov et Marusik, 1994) * Linyphiidae

Styloctetor okhotensis (Eskov in Marusik, Eskov, Logunov et Basarukin, 1993) * Linyphiidae

Styloctetor romana (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Styloctetor stativa (Simon, 1881) * Linyphiidae

Styloctetor tuvinensis Marusik et Tanasevitch, 1998 * Linyphiidae

Syedra Simon, 1884 * Linyphiidae

Syedra gracilis (Menge, 1869) * Linyphiidae

Tallusia Lehtinen et Saaristo, 1972 * Linyphiidae

Tallusia experta (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Linyphiidae

Tallusia vindobonensis (Kulczyński, 1898) * Linyphiidae

Tanasevitchia Marusik et Saaristo, 1999 * Linyphiidae

Tanasevitchia uralensis (Tanasevitch, 1983) * Linyphiidae

Tapinocyba Simon, 1884 * Linyphiidae

Tapinocyba affinis Lessert, 1907 * Linyphiidae

Tapinocyba biscissa (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Tapinocyba insecta (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Tapinocyba kolymensis Eskov, 1989 * Linyphiidae

Tapinocyba mitis (O.Pickard-Cambridge, 1882) * Linyphiidae

Tapinocyba pallens (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Tapinocyba praecox (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Tapinocyba spoliatrix Tanasevitch, 1985 * Linyphiidae

Tapinocyboides Wiehle, 1960 * Linyphiidae

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) * Linyphiidae

Tapinopa Westring, 1851 * Linyphiidae

Tapinopa longidens (Wider, 1834) * Linyphiidae

Taranucnus Simon, 1884 * Linyphiidae

Taranucnus setosus (O.Pickard-Cambridge, 1863) * Linyphiidae

Tenuiphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 * Linyphiidae

Tenuiphantes aequalis (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) * Linyphiidae

Tenuiphantes ateripes (Tanasevitch, 1988) * Linyphiidae

Tenuiphantes contortus (Tanasevitch, 1986) * Linyphiidae

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) * Linyphiidae

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) * Linyphiidae

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) * Linyphiidae

Tenuiphantes morosus (Tanasevitch, 1987) * Linyphiidae

Tenuiphantes nigriventris (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) * Linyphiidae

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) * Linyphiidae

Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) * Linyphiidae

Tessamoro Eskov, 1993 * Linyphiidae

Tessamoro pallidus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Thaleria Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Thaleria alnetorum Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Thaleria evenkiensis Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Thaleria leechi Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Thaleria orientalis Tanasevitch, 1984 * Linyphiidae

Thaleria sajanensis Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Thaleria sukatchevae Eskov et Marusik, 1992 * Linyphiidae

Theonina Simon, 1929 * Linyphiidae

Theonina cornix (Simon, 1881) * Linyphiidae

Theonina kratochvili Miller et Weiss, 1979 * Linyphiidae

Thyreosthenius Simon, 1884 * Linyphiidae

Thyreosthenius biovatus (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Tibiaster Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Tibiaster djanybekensis Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Tibiaster wunderlichi Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Tibioploides Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Tibioploides arcuatus (Tullgren, 1955) * Linyphiidae

Tibioploides kurenstchikovi Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Tibioploides pacificus Eskov et Marusik, 1991 * Linyphiidae

Tibioplus Chamberlin et Ivie, 1947 * Linyphiidae

Tibioplus diversus (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Tibioplus tachygynoides Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Tiso Simon, 1884 * Linyphiidae

Tiso aestivus (L.Koch, 1872) * Linyphiidae

Tiso camillus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Tiso vagans (Blackwall, 1834) * Linyphiidae

Tmeticus Menge, 1868 * Linyphiidae

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) * Linyphiidae

Tmeticus japonicus Oi, 1960 * Linyphiidae

Tmeticus nigriceps (Kulczyński, 1916) * Linyphiidae

Tmeticus tolli Kulczyński, 1908 * Linyphiidae

Trachelocamptus Simon, 1884 * Linyphiidae

Trachelocamptus asiaticus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Trachelocamptus desertus Tanasevitch, 1993 * Linyphiidae

Trachelocamptus monoceros Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Trematocephalus F.Dahl, 1886 * Linyphiidae

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) * Linyphiidae

Trichobactrus Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Trichobactrus brevispinosus Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Trichoncoides Denis, 1950 * Linyphiidae

Trichoncoides piscator (Simon, 1884) * Linyphiidae

Trichoncus Simon, 1884 * Linyphiidae

Trichoncus affinis Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Trichoncus auritus (L.Koch, 1869) * Linyphiidae

Trichoncus hispidosus Tanasevitch, 1990 * Linyphiidae

Trichoncus hyperboreus Eskov, 1992 * Linyphiidae

Trichoncus lanatus Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Trichoncus orientalis Eskov, 1992 * Linyphiidae

Trichoncus saxicola (O.Pickard-Cambridge, 1861) * Linyphiidae

Trichoncus steppensis Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Trichoncus vasconicus Denis, 1944 * Linyphiidae

Trichopterna Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Trichopterna cito (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Trichopterna grummi Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Trichopterna thorelli (Westring, 1861) * Linyphiidae

Troglohyphantes Joseph, 1882 * Linyphiidae

Troglohyphantes adjaricus Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Troglohyphantes birsteini Charitonov, 1947 * Linyphiidae

Troglohyphantes charitonovi Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Troglohyphantes deelemanae Tanasevitch, 1986 * Linyphiidae

Troglohyphantes molestus Tanasevitch, 1989 * Linyphiidae

Troxochrota Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Troxochrota scabra Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 * Linyphiidae

Troxochrus Simon, 1884 * Linyphiidae

Troxochrus nasutus Schenkel, 1925 * Linyphiidae

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) * Linyphiidae

Tubercithorax Eskov, 1988 * Linyphiidae

Tubercithorax furcifer Eskov, 1988 * Linyphiidae

Tubercithorax subarcticus (Tanasevitch, 1984) * Linyphiidae

Tunagyna Chamberlin et Ivie, 1933 * Linyphiidae

Tunagyna debilis (Banks, 1892) * Linyphiidae

Tusukuru Eskov, 1993 * Linyphiidae

Tusukuru tamburinus Eskov, 1993 * Linyphiidae

Typhochrestinus Eskov, 1990 * Linyphiidae

Typhochrestinus titulifer Eskov, 1990 * Linyphiidae

Typhochrestoides Eskov, 1990 * Linyphiidae

Typhochrestoides baikalensis Eskov, 1990 * Linyphiidae

Typhochrestus Simon, 1884 * Linyphiidae

Typhochrestus digitatus (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Typhochrestus inflatus Thaler, 1980 * Linyphiidae

Typhochrestus latithorax (Strand, 1907) * Linyphiidae

Ummeliata Strand, 1942 * Linyphiidae

Ummeliata angulitubera (Oi, 1960) * Linyphiidae

Ummeliata insecticeps (Bösenberg et Strand, 1906) * Linyphiidae

Ummeliata osakaensis (Oi, 1960) * Linyphiidae

Ummeliata sibirica (Eskov, 1980) * Linyphiidae

Uralophantes Esyunin, 1992 * Linyphiidae

Uralophantes troitskensis Esyunin, 1992 * Linyphiidae

Ussurigone Eskov, 1993 * Linyphiidae

Ussurigone melanocephala Eskov, 1993 * Linyphiidae

Viktorium Eskov, 1988 * Linyphiidae

Viktorium putoranicum Eskov, 1988 * Linyphiidae

Wabasso Millidge, 1984 * Linyphiidae

Wabasso cacuminatus Millidge, 1984 * Linyphiidae

Wabasso hilairoides Eskov, 1988 * Linyphiidae

Wabasso millidgei Eskov, 1988 * Linyphiidae

Wabasso questio (Chamberlin, 1948) * Linyphiidae

Wabasso tungusicus Eskov, 1988 * Linyphiidae

Walckenaeria Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) * Linyphiidae

Walckenaeria antica (Wider, 1834) * Linyphiidae

Walckenaeria atrotibialis O.Pickard-Cambridge, 1878 * Linyphiidae

Walckenaeria auranticeps (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Walckenaeria basarukini Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Walckenaeria bifasciculata Tanasevitch, 1987 * Linyphiidae

Walckenaeria capito (Westring, 1861) * Linyphiidae

Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Walckenaeria corniculans (O.Pickard-Cambridge, 1875) * Linyphiidae

Walckenaeria cucullata (C.L.Koch, 1836) * Linyphiidae

Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 * Linyphiidae

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) * Linyphiidae

Walckenaeria fraudatrix Millidge, 1983 * Linyphiidae

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) * Linyphiidae

Walckenaeria fusca Roóca, 1935 * Linyphiidae

Walckenaeria golovatchi Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Walckenaeria karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) * Linyphiidae

Walckenaeria katanda Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Linyphiidae

Walckenaeria kazakhstanica Eskov in Eskov et Marusik, 1995 * Linyphiidae

Walckenaeria kochi (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Linyphiidae

Walckenaeria koenboutjei Baert, 1994 * Linyphiidae

Walckenaeria korobeinikovi Esyunin et Efimik in Efimik et Esyunin, 1996 * Linyphiidae

Walckenaeria lepida (Kulczyński, 1885) * Linyphiidae

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) * Linyphiidae

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) * Linyphiidae

Walckenaeria nishikawai H.Saito, 1986 * Linyphiidae

Walckenaeria nodosa O.Pickard-Cambridge, 1873 * Linyphiidae

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) * Linyphiidae

Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 * Linyphiidae

Walckenaeria orientalis (Oliger, 1985) * Linyphiidae

Walckenaeria palmgreni Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Walckenaeria picetorum (Palmgren, 1976) * Linyphiidae

Walckenaeria spiralis (Emerton, 1882) * Linyphiidae

Walckenaeria tystchenkoi Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Walckenaeria unicornis O.Pickard-Cambridge, 1861 * Linyphiidae

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) * Linyphiidae

Walckenaeria vilbastae Wunderlich, 1979 * Linyphiidae

Walckenaeria wunderlichi Tanasevitch, 1983 * Linyphiidae

Walckenaerianus Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Walckenaerianus aimakensis Wunderlich, 1995 * Linyphiidae

Wiehlenarius Eskov, 1990 * Linyphiidae

Wiehlenarius boreus Eskov, 1990 * Linyphiidae

Wubanoides Eskov, 1986 * Linyphiidae

Wubanoides fissus (Kulczyński, 1926) * Linyphiidae

Wubanoides uralensis (Pakhorukov, 1981) * Linyphiidae

Yakutopus Eskov, 1990 * Linyphiidae

Yakutopus xerophilus Eskov, 1990 * Linyphiidae

Zerogone Eskov et Marusik, 1994 * Linyphiidae

Zerogone submissella (Strand, 1907) * Linyphiidae

Zornella Jackson, 1932 * Linyphiidae

Zornella cultrigera (L.Koch, 1879) * Linyphiidae

Tetragnathidae *

Leucauge White, 1841 * Tetragnathidae

Leucauge blanda (L.Koch, 1878) * Tetragnathidae

Leucauge celebesiana (Walckenaer, 1841) * Tetragnathidae

Meta C.L.Koch, 1836 * Tetragnathidae

Meta bourneti Simon, 1922 * Tetragnathidae

Meta doenitzi Bösenberg et Strand, 1906 * Tetragnathidae

Meta manchurica Marusik et Koponen, 1992 * Tetragnathidae

Meta menardi (Latreille, 1804) * Tetragnathidae

Metellina Chamberlin et Ivie, 1941 * Tetragnathidae

Metellina kirgisica (Bachwalow, 1974) * Tetragnathidae

Metellina mengei (Blackwall, 1869) * Tetragnathidae

Metellina merianae (Scopoli, 1763) * Tetragnathidae

Metellina orientalis (Spassky, 1932) * Tetragnathidae

Metellina segmentata (Clerck, 1758) * Tetragnathidae

Metleucauge Levi, 1980 * Tetragnathidae

Metleucauge dentipalpis (Kroneberg, 1875) * Tetragnathidae

Metleucauge kompirensis (Bösenberg et Strand, 1906) * Tetragnathidae

Metleucauge yunohamensis (Bösenberg et Strand, 1906) * Tetragnathidae

Pachygnatha Sundevall, 1823 * Tetragnathidae

Pachygnatha amurensis Strand, 1907 * Tetragnathidae

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 * Tetragnathidae

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 * Tetragnathidae

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 * Tetragnathidae

Tetragnatha Latreille, 1804 * Tetragnathidae

Tetragnatha caudicola (Karsch, 1879) * Tetragnathidae

Tetragnatha conica Grube, 1861 * Tetragnathidae

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 * Tetragnathidae

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) * Tetragnathidae

Tetragnatha isidis (Simon, 1880) * Tetragnathidae

Tetragnatha lea Bösenberg et Strand, 1906 * Tetragnathidae

Tetragnatha makiharai Okuma, 1977 * Tetragnathidae

Tetragnatha montana Simon, 1874 * Tetragnathidae

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 * Tetragnathidae

Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837 * Tetragnathidae

Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870 * Tetragnathidae

Tetragnatha praedonia L.Koch, 1878 * Tetragnathidae

Tetragnatha recurva Schenkel, 1936 * Tetragnathidae

Tetragnatha striata L.Koch, 1862 * Tetragnathidae

Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884 * Tetragnathidae

Tetragnatha yesoensis S.Saito, 1934 * Tetragnathidae

Zygiella F.O.Pickard-Cambridge, 1902 * Tetragnathidae

Zygiella ancora (Krynicki, 1837) * Tetragnathidae

Zygiella atrica (C.L.Koch, 1845) * Tetragnathidae

Zygiella caspica (Simon, 1889) * Tetragnathidae

Zygiella dispar (Kulczyński, 1885) * Tetragnathidae

Zygiella kirgisica Bachwalow, 1974 * Tetragnathidae

Zygiella kochi (Thorell, 1870) * Tetragnathidae

Zygiella montana (C.L.Koch, 1839) * Tetragnathidae

Zygiella stroemi (Thorell, 1875) * Tetragnathidae

Zygiella thorelli (Ausserer, 1871) * Tetragnathidae

Zygiella x-notata (Clerck, 1758) * Tetragnathidae

Araneidae *

Aculepeira Chamberlin et Ivie, 1942 * Araneidae

Aculepeira armida (Savigny et Audouin, 1826) * Araneidae

Aculepeira carbonaria (L.Koch, 1869) * Araneidae

Aculepeira carbonarioides (Keyserling, 1892) * Araneidae

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Aculepeira lapponica (Holm, 1945) * Araneidae

Aculepeira packardi (Thorell, 1875) * Araneidae

Aculepeira sogdiana (Charitonov, 1969) * Araneidae

Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902) * Araneidae

Agalenatea Archer, 1951 * Araneidae

Agalenatea redii (Scopoli, 1763) * Araneidae

Araneus Clerck, 1758 * Araneidae

Araneus acronotus (Grube, 1861) * Araneidae

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Araneus amurius Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus angulatus Clerck, 1758 * Araneidae

Araneus aralis Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus arcopictus Schenkel, 1953 * Araneidae

Araneus asiaticus Bachwalow, 1983 * Araneidae

Araneus baicalicus Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus bargusinus Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus circe (Savigny et Audouin, 1826) * Araneidae

Araneus cungei Bachwalow, 1974 * Araneidae

Araneus diadematus Clerck, 1758 * Araneidae

Araneus eiusmodi (Bösenberg et Strand, 1906) * Araneidae

Araneus ferganicus Bachwalow, 1983 * Araneidae

Araneus grossus (C.L.Koch, 1844) * Araneidae

Araneus hygrophilus (Simon, 1874) * Araneidae

Araneus jalimovi Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus kirgisicus Bachwalow, 1974 * Araneidae

Araneus macacus Uyemura, 1961 * Araneidae

Araneus marmoreus Clerck, 1758 * Araneidae

Araneus mongolicus Simon, 1895 * Araneidae

Araneus nordmanni (Thorell, 1870) * Araneidae

Araneus pallasi (Thorell, 1875) * Araneidae

Araneus pecuensis (Karsch, 1881) * Araneidae

Araneus pingius Karsch, 1879 * Araneidae

Araneus quadratus Clerck, 1758 * Araneidae

Araneus repetecus Bachwalow, 1978 * Araneidae

Araneus russicus Bachwalow, 1981 * Araneidae

Araneus saevus (L.Koch, 1872) * Araneidae

Araneus schrencki (Grube, 1861) * Araneidae

Araneus seensis Oliger, 1991 * Araneidae

Araneus strandiellus Charitonov, 1951 * Araneidae

Araneus sturmi (Hahn, 1831) * Araneidae

Araneus talasi Bachwalow, 1970 * Araneidae

Araneus tartaricus (Kroneberg, 1875) * Araneidae

Araneus thaddeus (Hentz, 1847) * Araneidae

Araneus toruaigiri Bachwalow, 1970 * Araneidae

Araneus triguttatus Fabricius, 1775 * Araneidae

Araneus tschuiskii Bachwalow, 1974 * Araneidae

Araneus tsuno Yaginuma, 1972 * Araneidae

Araneus uyemurai Yaginuma, 1960 * Araneidae

Araneus variegatus Yaginuma, 1960 * Araneidae

Araneus ventricosus (L.Koch, 1879) * Araneidae

Araneus washingtoni Levi, 1971 * Araneidae

Araneus yukon Levi, 1971 * Araneidae

Araniella Chamberlin et Ivie, 1942 * Araneidae

Araniella alpica (L.Koch, 1869) * Araneidae

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) * Araneidae

Araniella displicata (Hentz, 1847) * Araneidae

Araniella inconspicua (Simon, 1874) * Araneidae

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) * Araneidae

Araniella proxima (Kulczyński, 1885) * Araneidae

Araniella tbilisiensis (Mcheidze, 1997) * Araneidae

Araniella yaginumai Tanikawa, 1995 * Araneidae

Argiope Savigny et Audouin, 1826 * Araneidae

Argiope ahngeri Spassky, 1932 * Araneidae

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) * Araneidae

Argiope lobata (Pallas, 1772) * Araneidae

Cercidia Thorell, 1869 * Araneidae

Cercidia levii Marusik, 1985 * Araneidae

Cercidia prominens (Westring, 1851) * Araneidae

Cyclosa Menge, 1866 * Araneidae

Cyclosa algerica (Simon, 1885) * Araneidae

Cyclosa argenteoalba Bösenberg et Strand, 1906 * Araneidae

Cyclosa conica (Pallas, 1772) * Araneidae

Cyclosa hamulata Tanikawa, 1992 * Araneidae

Cyclosa insulana (Costa, 1834) * Araneidae

Cyclosa monticola Bösenberg et Strand, 1906 * Araneidae

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Cyclosa sierrae Simon, 1870 * Araneidae

Cyrtarachne Thorell, 1868 * Araneidae

Cyrtarachne ixodoides (Simon, 1870) * Araneidae

Gibbaranea Archer, 1951 * Araneidae

Gibbaranea abscissa (Karsch, 1879) * Araneidae

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Gibbaranea hetian (Hu et Wu, 1989) * Araneidae

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) * Araneidae

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) * Araneidae

Hypsosinga Ausserer, 1871 * Araneidae

Hypsosinga alberta Levi, 1971 * Araneidae

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) * Araneidae

Hypsosinga clax Oliger, 1993 * Araneidae

Hypsosinga heri (Hahn, 1831) * Araneidae

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) * Araneidae

Hypsosinga rufula (Simon, 1874) * Araneidae

Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844) * Araneidae

Hypsosinga turkmenica Bachwalow, 1978 * Araneidae

Larinia Simon, 1874 * Araneidae

Larinia argiopiformis Bösenberg et Strand, 1906 * Araneidae

Larinia bonneti Spassky, 1939 * Araneidae

Larinia bossae Marusik, 1986 * Araneidae

Larinia elegans Spassky, 1939 * Araneidae

Larinia jeskovi Marusik, 1986 * Araneidae

Larinia nenilini Marusik, 1986 * Araneidae

Larinia pubiventris Simon, 1889 * Araneidae

Larinioides Caporiacco, 1934 * Araneidae

Larinioides chabarovi (Bachwalow, 1981) * Araneidae

Larinioides cornutus Clerck, 1758 * Araneidae

Larinioides folium (Schranck, 1803) * Araneidae

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) * Araneidae

Larinioides patagiatus (Clerck, 1758) * Araneidae

Larinioides sericatus (Clerck, 1758) * Araneidae

Mangora O.Pickard-Cambridge, 1889 * Araneidae

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Neoscona Simon, 1864 * Araneidae

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Neoscona scylla (Karsch, 1879) * Araneidae

Neoscona subfusca (C.L.Koch, 1837) * Araneidae

Neoscona tedgenica (Bachwalow, 1978) * Araneidae

Nuctenea Simon, 1864 * Araneidae

Nuctenea silvicultrix (C.L.Koch, 1844) * Araneidae

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758) * Araneidae

Pronous Keyserling, 1880 * Araneidae

Pronous minutus (S.Saito, 1939) * Araneidae

Singa C.L.Koch, 1836 * Araneidae

Singa hamata (Clerck, 1758) * Araneidae

Singa lucina (Savigny et Audouin, 1826) * Araneidae

Singa nitidula C.L.Koch, 1844 * Araneidae

Singa semiatra L.Koch, 1867 * Araneidae

Zilla C.L.Koch, 1834 * Araneidae

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) * Araneidae

Zilla sachalinensis (S.Saito, 1934) * Araneidae

Lycosidae *

Acantholycosa F.Dahl, 1908 * Lycosidae

Acantholycosa aborigenica Zyuzin et Marusik, 1988 * Lycosidae

Acantholycosa azyuzini Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Lycosidae

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1758) * Lycosidae

Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) * Lycosidae

Acantholycosa sibirica (Kulczyński, 1908) * Lycosidae

Acantholycosa sterneri (Marusik, 1993) * Lycosidae

Acantholycosa subsolana (Kulczyński, 1907) * Lycosidae

Acantholycosa sudetica (L.Koch, 1875) * Lycosidae

Acantholycosa triangulata Yu et Song, 1988 * Lycosidae

Allohogna Roewer, 1955 * Lycosidae

Allohogna immanis (L.Koch, 1879) * Lycosidae

Allohogna sinensis (Schenkel, 1953) * Lycosidae

Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770) * Lycosidae

Arctosa C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) * Lycosidae

Arctosa figurata (Simon, 1876) * Lycosidae

Arctosa kawabe Tanaka, 1985 * Lycosidae

Arctosa lagodechiensis Mcheidze, 1997 * Lycosidae

Arctosa leopardus (Sundevall, 1832) * Lycosidae

Arctosa leucocephala (L.Koch, 1879) * Lycosidae

Arctosa maculata (Hahn, 1822) * Lycosidae

Arctosa ocellata (L.Koch, 1878) * Lycosidae

Arctosa pardosina (Simon, 1898) * Lycosidae

Arctosa perita (Latreille, 1799) * Lycosidae

Arctosa raptor (Kulczyński, 1885) * Lycosidae

Arctosa renidens (Simon, 1876) * Lycosidae

Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) * Lycosidae

Arctosa subamylacea (Bösenberg et Strand, 1906) * Lycosidae

Arctosa tbilisiensis Mcheidze, 1947 * Lycosidae

Arctosa variana C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Aulonia C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) * Lycosidae

Aulonia kratochvili Dunin, Buchar et Absolon, 1986 * Lycosidae

Evippa Simon, 1882 * Lycosidae

Evippa badchysica Sternbergs, 1979 * Lycosidae

Evippa concolor (Kroneberg, 1875) * Lycosidae

Evippa eltonica Dunin, 1994 * Lycosidae

Evippa kronebergi Roewer, 1954 * Lycosidae

Evippa onager Simon, 1895 * Lycosidae

Evippa potanini Schenkel, 1963 * Lycosidae

Evippa praelongipes (O.Pickard-Cambridge, 1870) * Lycosidae

Evippa schenkeli Sternbergs, 1979 * Lycosidae

Evippa sibirica Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Evippa turkmenica Sternbergs, 1979 * Lycosidae

Hippasa Simon, 1885 * Lycosidae

Hippasa partita (O.Pickard-Cambridge, 1876) * Lycosidae

Hogna Simon, 1885 * Lycosidae

Hogna radiata (Latreille, 1817) * Lycosidae

Hygrolycosa F.Dahl, 1908 * Lycosidae

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) * Lycosidae

Lycosa Latreille, 1804 * Lycosidae

Lycosa alticeps (Kroneberg, 1875) * Lycosidae

Lycosa asiatica Sytshevskaja, 1980 * Lycosidae

Lycosa bergsoei (Thorell, 1875) * Lycosidae

Lycosa ishikariana (S.Saito, 1934) * Lycosidae

Lycosa kulagini Spassky, 1941 * Lycosidae

Lycosa laetabunda Spassky, 1941 * Lycosidae

Lycosa nordmanni (Thorell, 1875) * Lycosidae

Lycosa suzukii Yaginuma, 1973 * Lycosidae

Lycosa vultuosa C.L.Koch, 1838 * Lycosidae

Oculicosa Zyuzin, 1993 * Lycosidae

Oculicosa supermirabilis Zyuzin, 1993 * Lycosidae

Pardosa C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Pardosa abagensis Ovtsharenko, 1979 * Lycosidae

Pardosa adustella Roewer, 1951 * Lycosidae

Pardosa aenigmatica Tongiorgi, 1966 * Lycosidae

Pardosa agrestis (Westring, 1861) * Lycosidae

Pardosa agricola (Thorell, 1856) * Lycosidae

Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833) * Lycosidae

Pardosa alasaniensis Mcheidze, 1997 * Lycosidae

Pardosa albatula Roewer, 1951 * Lycosidae

Pardosa algens (Kulczyński, 1908) * Lycosidae

Pardosa altaica (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Pardosa amentata (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pardosa aquila Buchar et Thaler, 1998 * Lycosidae

Pardosa astrigera L.Koch, 1878 * Lycosidae

Pardosa atrata (Thorell, 1873) * Lycosidae

Pardosa baraan Logunov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa bifasciata (C.L.Koch, 1836) * Lycosidae

Pardosa blanda (C.L.Koch, 1833) * Lycosidae

Pardosa buchari Ovtsharenko, 1979 * Lycosidae

Pardosa bukukun Logunov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa buriatica Sternbergs, 1979 * Lycosidae

Pardosa calida (Blackwall, 1852) * Lycosidae

Pardosa caraiensis Mcheidze, 1947 * Lycosidae

Pardosa caucasica Ovtsharenko, 1979 * Lycosidae

Pardosa chionophila L.Koch, 1879 * Lycosidae

Pardosa chisimensis (S.Saito, 1932) * Lycosidae

Pardosa colchica Mcheidze, 1947 * Lycosidae

Pardosa condolens (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa credula (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa dagestana Buchar et Thaler, 1998 * Lycosidae

Pardosa doenitzi (Bösenberg et Strand, 1906) * Lycosidae

Pardosa dzheminey Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa eiseni (Thorell, 1875) * Lycosidae

Pardosa elegans (Thorell, 1875) * Lycosidae

Pardosa etsinensis Schenkel, 1963 * Lycosidae

Pardosa femoralis Simon, 1876 * Lycosidae

Pardosa ferruginea (L.Koch, 1870) * Lycosidae

Pardosa flavida (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa fortunata (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa fulvipes (Collett, 1875) * Lycosidae

Pardosa glacialis (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa groenlandica (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa hokkaido Tanaka et Suwa, 1986 * Lycosidae

Pardosa hortensis (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa hummeli Schenkel, 1936 * Lycosidae

Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa ibex Buchar et Thaler, 1998 * Lycosidae

Pardosa incerta Nosek, 1905 * Lycosidae

Pardosa incilis (Odenvall, 1901) * Lycosidae

Pardosa indecora L.Koch, 1879 * Lycosidae

Pardosa italica Tongiorgi, 1966 * Lycosidae

Pardosa jeniseica Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa jergeniensis Ponomarjov, 1979 * Lycosidae

Pardosa lapponica (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa lasciva L.Koch, 1879 * Lycosidae

Pardosa laura Karsch, 1879 * Lycosidae

Pardosa licenti Schenkel, 1953 * Lycosidae

Pardosa luctinosa Simon, 1876 * Lycosidae

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) * Lycosidae

Pardosa lyrata (Odenvall, 1901) * Lycosidae

Pardosa masurae Esyunin et Efimik, 1998 * Lycosidae

Pardosa mixta (Kulczyński, 1887) * Lycosidae

Pardosa monticola (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pardosa morosa (L.Koch, 1870) * Lycosidae

Pardosa muzkolica Kononenko, 1978 * Lycosidae

Pardosa narymica Saveljeva, 1972 * Lycosidae

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) * Lycosidae

Pardosa nenilini Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa nigra (C.L.Koch, 1834) * Lycosidae

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) * Lycosidae

Pardosa ninigoriensis Mcheidze, 1997 * Lycosidae

Pardosa nordicolens Chamberlin et Ivie, 1947 * Lycosidae

Pardosa odenwalli Sternbergs, 1979 * Lycosidae

Pardosa oksalai Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Lycosidae

Pardosa oljunae Lobanova, 19781 * Lycosidae

Pardosa paludicola (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) * Lycosidae

Pardosa paramushirensis (Nakatsudi, 1937) * Lycosidae

Pardosa paratesquorum Schenkel, 1963 * Lycosidae

Pardosa passibilis (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa plumipes (Thorell, 1875) * Lycosidae

Pardosa podhorskii (Kulczyński, 1907) * Lycosidae

Pardosa pontica (Thorell, 1875) * Lycosidae

Pardosa prativaga (L.Koch, 1870) * Lycosidae

Pardosa proxima (C.L.Koch, 1847) * Lycosidae

Pardosa pseudolapponica Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Lycosidae

Pardosa pullata (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pardosa ricta (Odenvall, 1901) * Lycosidae

Pardosa riparia (C.L.Koch, 1847) * Lycosidae

Pardosa saltuaria (L.Koch, 1870) * Lycosidae

Pardosa schenkeli Lessert, 1904 * Lycosidae

Pardosa selengensis (Odenvall, 1901) * Lycosidae

Pardosa septentrionalis (Westring, 1861) * Lycosidae

Pardosa sodalis Holm, 1970 * Lycosidae

Pardosa sordidata (Thorell, 1875) * Lycosidae

Pardosa sphagnicola (F.Dahl, 1908) * Lycosidae

Pardosa stellata (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Lycosidae

Pardosa strigillata Simon, 1876 * Lycosidae

Pardosa suwai Tanaka, 1985 * Lycosidae

Pardosa tasevi Buchar, 1968 * Lycosidae

Pardosa tesquorum (Odenvall, 1901) * Lycosidae

Pardosa thaleri Buchar, 1976 * Lycosidae

Pardosa torrentum Simon, 1876 * Lycosidae

Pardosa troitskensis Esyunin, 1996 * Lycosidae

Pardosa turkestanica Roewer, 1951 * Lycosidae

Pardosa tyshchenkoi Zyuzin et Marusik, 1989 * Lycosidae

Pardosa uiensis Esyunin, 1996 * Lycosidae

Pardosa uncifera Schenkel, 1963 * Lycosidae

Pardosa vittata (Keyserling, 1863) * Lycosidae

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) * Lycosidae

Pirata Sundevall, 1832 * Lycosidae

Pirata cereipes (L.Koch, 1878) * Lycosidae

Pirata denticulata Liu, 1987 * Lycosidae

Pirata hurkai Buchar, 1966 * Lycosidae

Pirata hygrophilus Thorell, 1872 * Lycosidae

Pirata insularis Emerton, 1885 * Lycosidae

Pirata knorri (Scopoli, 1763) * Lycosidae

Pirata latitans (Blackwall, 1841) * Lycosidae

Pirata montanus Emerton, 1885 * Lycosidae

Pirata piraticus (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pirata piscatorius (Clerck, 1758) * Lycosidae

Pirata praedo Kulczyński, 1885 * Lycosidae

Pirata serrulatus Song et Wang, 1984 * Lycosidae

Pirata tenuitarsis Simon, 1876 * Lycosidae

Pirata uliginosus (Thorell, 1856) * Lycosidae

Pirata yaginumai Tanaka, 1974 * Lycosidae

Tarentula Sundevall, 1832 * Lycosidae

Tarentula accentuata (Latreille, 1817) * Lycosidae

Tarentula aculeata (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula akkolka (Marusik in Eskov et Marusik, 1995) * Lycosidae

Tarentula albidorsa (Kolenati, 1857) * Lycosidae

Tarentula albofasciata (Brullé, 1832) * Lycosidae

Tarentula albonotata (Schmidt, 1895) * Lycosidae

Tarentula albostriata (Grube, 1861) * Lycosidae

Tarentula albovittata (Schmidt, 1895) * Lycosidae

Tarentula alpicola (Simon, 1876) * Lycosidae

Tarentula andreevae Michailov, 1996 * Lycosidae

Tarentula argenteopilosa Schenkel, 1963 * Lycosidae

Tarentula azheganovae (Lobanova, 1978) * Lycosidae

Tarentula azsheganovae (Esyunin, 1996) * Lycosidae

Tarentula beckeri Thorell, 1875 * Lycosidae

Tarentula borea Kulczyński, 1908 * Lycosidae

Tarentula charitonovi (Mcheidze, 1997) * Lycosidae

Tarentula cinnameopilosa Schenkel, 1963 * Lycosidae

Tarentula cronebergi Thorell, 1875 * Lycosidae

Tarentula cuneata (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula cursor (Hahn, 1831) * Lycosidae

Tarentula davidi Schenkel, 1963 * Lycosidae

Tarentula dimidiata Thorell, 1875 * Lycosidae

Tarentula dybowskii (Kulczyński, 1885) * Lycosidae

Tarentula ermolaevi (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Tarentula erudita (Simon 1880), sensu Schenkel, 1953 * Lycosidae

Tarentula etrusca (Lugetti et Tongiorgi, 1969) * Lycosidae

Tarentula fabrilis (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula fedotovi Charitonov, 1946 * Lycosidae

Tarentula felina (L.Koch, 1878) * Lycosidae

Tarentula frigens Kulczyński, 1916 * Lycosidae

Tarentula fulviventris Kroneberg, 1875 * Lycosidae

Tarentula hingganica (Song, 1993) * Lycosidae

Tarentula hirta Kulczyński, 1908 * Lycosidae

Tarentula hirtipes Kulczyński, 1908 * Lycosidae

Tarentula inimica O.Pickard-Cambridge, 1885 * Lycosidae

Tarentula inquilina (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula insolita (L.Koch, 1879) * Lycosidae

Tarentula irinae (Lobanova, 1978) * Lycosidae

Tarentula kaplanovi (Oliger, 1983) * Lycosidae

Tarentula kasakhstanica (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Tarentula krynickii Thorell, 1875 * Lycosidae

Tarentula kulczynski (Sternbergs, 1979)1 * Lycosidae

Tarentula kungurica (Esyunin, 1996) * Lycosidae

Tarentula latifasciata Kroneberg, 1875 * Lycosidae

Tarentula licenti Schenkel, 1953 * Lycosidae

Tarentula litvinovi (Izmailova, 1989) * Lycosidae

Tarentula longicymbia (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Tarentula luteocuneata Schenkel, 1963 * Lycosidae

Tarentula mariae F.Dahl, 1908 * Lycosidae

Tarentula mutabilis Kulczyński, 1908 * Lycosidae

Tarentula nenjukovi Spassky, 1952 * Lycosidae

Tarentula notabilis (Schmidt, 1895) * Lycosidae

Tarentula obsoleta C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Tarentula osa (Marusik, Hippa et Koponen, 1996) * Lycosidae

Tarentula pastoralis (Simon, 1876) * Lycosidae

Tarentula pentheri (Nosek, 1905) * Lycosidae

Tarentula pictilis (Emerton, 1885) * Lycosidae

Tarentula pinetorum Thorell, 1856 * Lycosidae

Tarentula pulverulenta (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula raddei (Simon, 1889) * Lycosidae

Tarentula roeweri Roóca, 1937 * Lycosidae

Tarentula sagittata Grube, 1861 * Lycosidae

Tarentula saurica (Marusik in Eskov et Marusik, 1995) * Lycosidae

Tarentula schmidti (Hahn, 1835) * Lycosidae

Tarentula sibirica Kulczyński, 1908 * Lycosidae

Tarentula sokhondoensis (Logunov et Marusik, 1995) * Lycosidae

Tarentula solitaria O.Herman, 1879 * Lycosidae

Tarentula solivaga (Kulczyński, 1901) * Lycosidae

Tarentula strandi Roóca, 1936 * Lycosidae

Tarentula striatipes (C.L.Koch, 1837) * Lycosidae

Tarentula subrufa Schenkel, 1963 * Lycosidae

Tarentula subsolitaria (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Tarentula sulzeri Pavesi, 1873 * Lycosidae

Tarentula taeniata (C.L.Koch, 1835) * Lycosidae

Tarentula taeniopus Kulczyński, 1895 * Lycosidae

Tarentula trabalis (Clerck, 1758) * Lycosidae

Tarentula turanica (Saveljeva, 1972) * Lycosidae

Tarentula vivax Thorell, 1875 * Lycosidae

Tarentula yamalensis (Esyunin, 1996) * Lycosidae

Tarentula zyuzini (Logunov et Marusik, 1995) * Lycosidae

Tricca Simon, 1889 * Lycosidae

Tricca alpigena (Doleschall, 1852) * Lycosidae

Tricca insignita (Thorell, 1872) * Lycosidae

Tricca lutetiana (Simon, 1876) * Lycosidae

Trochosa C.L.Koch, 1847 * Lycosidae

Trochosa cachetiensis Mcheidze, 1997 * Lycosidae

Trochosa immaculata Saveljeva, 1972 * Lycosidae

Trochosa lugubris O.Pickard-Cambridge, 1885 * Lycosidae

Trochosa robusta (Simon, 1876) * Lycosidae

Trochosa ruricola (De Geer, 1778) * Lycosidae

Trochosa sabulosa O.Pickard-Cambridge, 1885 * Lycosidae

Trochosa spinipalpis (F.O.Pickard-Cambridge, 1895) * Lycosidae

Trochosa terricola Thorell, 1856 * Lycosidae

Trochosa viligans L.Koch, 1870 * Lycosidae

Wadicosa Zyuzin, 1985 * Lycosidae

Wadicosa commoventa Zyuzin, 1985 * Lycosidae

Xerolycosa F.Dahl, 1908 * Lycosidae

Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834) * Lycosidae

Xerolycosa mongolica (Schenkel, 1963) * Lycosidae

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) * Lycosidae

Pisauridae *

Archipirata Simon, 1898 * Pisauridae

Archipirata tatarica Simon, 1898 * Pisauridae

Dolomedes Latreille, 1804 * Pisauridae

Dolomedes bukhkaloi Marusik, 1988 * Pisauridae

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) * Pisauridae

Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) * Pisauridae

Dolomedes raptor Bösenberg et Strand, 1906 * Pisauridae

Dolomedes strandi Bonnet, 1929 * Pisauridae

Dolomedes sulfureus L.Koch, 1878 * Pisauridae

Dolomedes tadzhikistanicus Andreeva, 1976 * Pisauridae

Pisaura Simon, 1885 * Pisauridae

Pisaura ancora Paik, 1969 * Pisauridae

Pisaura lama Bösenberg et Strand, 1906 * Pisauridae

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) * Pisauridae

Pisaura novicia (L.Koch, 1878) * Pisauridae

Agelenidae *

Agelena Walckenaer, 1805 * Agelenidae

Agelena affinis Kulczyński, 1911 * Agelenidae

Agelena bistriata Grube, 1861 * Agelenidae

Agelena gracilens C.L.Koch, 1841 * Agelenidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) * Agelenidae

Agelena maracandensis (Charitonov, 1946) * Agelenidae

Agelena naevia Bösenberg et Strand, 1906 * Agelenidae

Agelena orientalis C.L.Koch, 1837 * Agelenidae

Agelena silvatica Oliger, 1983 * Agelenidae

Agelena tadzhika Andreeva, 1976 * Agelenidae

Agelenopsis Giebel, 1869 * Agelenidae

Agelenopsis potteri (Blackwall, 1846) * Agelenidae

Ambanus Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Ambanus amurensis Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Ambanus mandzhuricus Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Ambanus napolovi Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Ambanus paiki Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Coelotes Blackwall, 1841 * Agelenidae

Coelotes atropos (Walckenaer, 1825) * Agelenidae

Coelotes charitonovi Spassky, 1939 * Agelenidae

Coelotes falciger Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Agelenidae

Coelotes inermis (L. Koch, 1855) * Agelenidae

Coelotes insidiosus L.Koch, 1878 * Agelenidae

Coelotes juglandicola Ovtschinnikov, 1984 * Agelenidae

Coelotes mediocris Kulczyński, 1887 * Agelenidae

Coelotes nenilini Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Coelotes pastor Simon, 1875 * Agelenidae

Coelotes solitarius (L. Koch, 1868) * Agelenidae

Coelotes terrestris (Wider, 1834) * Agelenidae

Coelotes turkestanicus Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Draconarius Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Draconarius venustus Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Histopona Thorell, 1869 * Agelenidae

Histopona torpida (C.L.Koch, 1834) * Agelenidae

Maimuna Lehtinen, 1967 * Agelenidae

Maimuna vestita (C.L.Koch, 1841) * Agelenidae

Paracoelotes Brignoli, 1982 * Agelenidae

Paracoelotes birulai (Ermolaev, 1926) * Agelenidae

Paracoelotes fedotovi (Charitonov, 1946) * Agelenidae

Paracoelotes major (Kroneberg, 1875) * Agelenidae

Paracoelotes segestriformis (Dufour, 1820) * Agelenidae

Paracoelotes spasskyi (Charitonov, 1946) * Agelenidae

Paracoelotes spinivulvus (Simon, 1880) * Agelenidae

Tegecoelotes Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Tegecoelotes bicaudatus (Paik, 1976) * Agelenidae

Tegenaria Latreille, 1804 * Agelenidae

Tegenaria abchasica Charitonov, 1941 * Agelenidae

Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) * Agelenidae

Tegenaria atrica C.L.Koch, 1843 * Agelenidae

Tegenaria campestris (C.L.Koch, 1834) * Agelenidae

Tegenaria domestica (Clerck, 1758) * Agelenidae

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1801) * Agelenidae

Tegenaria fuesslini Pavesi, 1873 * Agelenidae

Tegenaria lapidicinarum Spassky, 1934 * Agelenidae

Tegenaria longimana Simon, 1897 * Agelenidae

Tegenaria luxurians Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Agelenidae

Tegenaria pagana C.L.Koch, 1840 * Agelenidae

Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) * Agelenidae

Tegenaria picta Simon, 1870 * Agelenidae

Tegenaria pontica Charitonov, 1947 * Agelenidae

Tegenaria silvestris L.Koch, 1872 * Agelenidae

Tegenaria spasskyi Guryanova, 1992 * Agelenidae

Tegenaria taurica Charitonov, 1947 * Agelenidae

Textrix Sundevall, 1833 * Agelenidae

Textrix denticulata (Olivier, 1789) * Agelenidae

Urocoras Ovtchinnikov, 1999 * Agelenidae

Urocoras longispinus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Agelenidae

Cybaeidae *

Cybaeus L.Koch, 1878 * Cybaeidae

Cybaeus abchasicus Charitonov, 1947 * Cybaeidae

Cybaeus angustiarum L.Koch, 1868 * Cybaeidae

Cybaeus bam Marusik et Logunov, 1991 * Cybaeidae

Cybaeus basarukini Marusik et Logunov, 1991 * Cybaeidae

Cybaeus confrantis Oliger, 1994 * Cybaeidae

Cybaeus kunashirensis Marusik et Logunov, 1991 * Cybaeidae

Cybaeus tetricus (C.L.Koch, 1839) * Cybaeidae

Argyronetidae *

Argyroneta Latreille, 1804 * Argyronetidae

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) * Argyronetidae

Desidae *

Cedicus Simon, 1875 * Desidae

Cedicus ephthalitus Fet, 1993 * Desidae

Cedicus gennadii Fet, 1993 * Desidae

Cedicus maerens Simon, 1889 * Desidae

Cedicus parthus Fet, 1993 * Desidae

Cedicus pavlovskyi Spassky, 1941 * Desidae

Cedicus simoni Charitonov, 1946 * Desidae

Hahniidae *

Antistea Simon, 1897 * Hahniidae

Antistea elegans (Blackwall, 1841) * Hahniidae

Asiohahnia Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Asiohahnia alatavica Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Asiohahnia dzhungarica Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Asiohahnia ketmenica Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Asiohahnia longipes Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Asiohahnia spinulata Ovchinnikov, 1992 * Hahniidae

Cryphoeca Thorell, 1870 * Hahniidae

Cryphoeca silvicola (C.L.Koch, 1834) * Hahniidae

Hahnia C.L.Koch, 1841 * Hahniidae

Hahnia corticicola (Bösenberg et Strand, 1906) * Hahniidae

Hahnia glacialis Sřrensen, 1898 * Hahniidae

Hahnia helveola Simon, 1875 * Hahniidae

Hahnia montana (Blackwall, 1841) * Hahniidae

Hahnia nava (Blackwall, 1841) * Hahniidae

Hahnia ononidum Simon, 1875 * Hahniidae

Hahnia picta Kulczyński, 1897 * Hahniidae

Hahnia pusilla C.L.Koch, 1841 * Hahniidae

Hahnia sibirica Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Hahniidae

Iberina Simon, 1881 * Hahniidae

Iberina (?) ljovuschkini Pichka, 1965 * Hahniidae

Dictynidae *

Altella Simon, 1884 * Dictynidae

Altella lucida (Simon, 1874) * Dictynidae

Archaeodictyna Caporiacco, 1928 * Dictynidae

Archaeodictyna ammophila (Menge, 1871) * Dictynidae

Archaeodictyna condocta (O.Pickard-Cambridge, 1876) * Dictynidae

Archaeodictyna consecuta (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Dictynidae

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) * Dictynidae

Archaeodictyna wangi (Song et Zhou, 1986) * Dictynidae

Arctella Holm, 1945 * Dictynidae

Arctella lapponica Holm, 1945 * Dictynidae

Arctella subnivalis Ovchinnikov, 1989 * Dictynidae

Argenna Thorell, 1869 * Dictynidae

Argenna albopunctata (Menge, 1869) * Dictynidae

Argenna patula (Simon, 1874) * Dictynidae

Argenna prominula Tullgren, 1948 * Dictynidae

Argenna subnigra (O.Pickard-Cambridge, 1861) * Dictynidae

Brommella Tullgren, 1948 * Dictynidae

Brommella falcigera (Balogh, 1935) * Dictynidae

Cicurina Menge, 1871 * Dictynidae

Cicurina cicur (Fabricius, 1793) * Dictynidae

Devade Simon, 1884 * Dictynidae

Devade indistincta (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Dictynidae

Devade uiensis Esyunin, 1994 * Dictynidae

Dictyna Sundevall, 1833 * Dictynidae

Dictyna alaskae Chamberlin et Ivie, 1947 * Dictynidae

Dictyna armata Thorell, 1875 * Dictynidae

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) * Dictynidae

Dictyna civica (Lucas, 1849) * Dictynidae

Dictyna cronebergi Simon, 1889 * Dictynidae

Dictyna felis Bösenberg et Strand, 1906 * Dictynidae

Dictyna foliicola Bösenberg et Strand, 1906 * Dictynidae

Dictyna ignobilis Kulczyński, 1895 * Dictynidae

Dictyna innocens O.Pickard-Cambridge, 1872 * Dictynidae

Dictyna kosiorowiczi (Simon, 1873) * Dictynidae

Dictyna latens (Fabricius, 1775) * Dictynidae

Dictyna major Menge, 1869 * Dictynidae

Dictyna obydovi Marusik et Logunov, 1998 * Dictynidae

Dictyna pusilla Thorell, 1856 * Dictynidae

Dictyna schmidti Kulczyński, 1926 * Dictynidae

Dictyna sotnik Danilov, 1994 * Dictynidae

Dictyna tyshchenkoi Marusik, 1988 * Dictynidae

Dictyna ubsunurica Marusik et Koponen, 1998 * Dictynidae

Dictyna uncinata Thorell, 1856 * Dictynidae

Dictyna uvs Marusik et Koponen, 1998 * Dictynidae

Dictyna uzbekistanica Charitonov, 1946 * Dictynidae

Dictyna varians Spassky, 1952 * Dictynidae

Dictyna vicina Simon, 1873 * Dictynidae

Dictynomorpha Spassky, 1939 * Dictynidae

Dictynomorpha strandi Spassky, 1939 * Dictynidae

Emblyna Chamberlin, 1948 * Dictynidae

Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) * Dictynidae

Emblyna borealis (O.Pickard-Cambridge, 1877) * Dictynidae

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) * Dictynidae

Emblyna budarini Marusik, 1988 * Dictynidae

Emblyna burjatica (Danilov, 1994) * Dictynidae

Emblyna logunovi Marusik et Koponen, 1998 * Dictynidae

Emblyna mongolica Marusik et Koponen, 1998 * Dictynidae

Emblyna zherikhini (Marusik, 1988) * Dictynidae

Lathys Simon, 1884 * Dictynidae

Lathys alberta Gertsch, 1946 * Dictynidae

Lathys bin Marusik et Logunov, 1991 * Dictynidae

Lathys humilis (Blackwall, 1855) * Dictynidae

Lathys nielseni (Schenkel, 1932) * Dictynidae

Lathys stigmatisata (Menge, 1869) * Dictynidae

Lathys truncatus Danilov, 1994 * Dictynidae

Marilynia Lehtinen, 1967 * Dictynidae

Marilynia bicolor (Simon, 1870) * Dictynidae

Mastigusa Menge, 1854 * Dictynidae

Mastigusa arietina (Thorell, 1871) * Dictynidae

Nigma Lehtinen, 1967 * Dictynidae

Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) * Dictynidae

Nigma laeta (Spassky, 1952) * Dictynidae

Nigma tristis (Spassky, 1952) * Dictynidae

Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) * Dictynidae

Amaurobiidae *

Amaurobius C.L.Koch, 1837 * Amaurobiidae

Amaurobius claustrarius (Hahn, 1833) * Amaurobiidae

Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) * Amaurobiidae

Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) * Amaurobiidae

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) * Amaurobiidae

Amaurobius obustus L.Koch, 1868 * Amaurobiidae

Amaurobius pallidus L.Koch, 1868 * Amaurobiidae

Amaurobius similis (Blackwall, 1859) * Amaurobiidae

Arctobius Lehtinen, 1967 * Amaurobiidae

Arctobius agelenoides (Emerton, 1919) * Amaurobiidae

Cybaeopsis Strand, 1907 * Amaurobiidae

Cybaeopsis typica Strand, 1907 * Amaurobiidae

Titanoecidae *

Nurscia Simon, 1875 * Titanoecidae

Nurscia albofasciata (Strand, 1907) * Titanoecidae

Nurscia albomaculata (Lucas, 1846) * Titanoecidae

Nurscia albosignata Simon, 1874 * Titanoecidae

Titanoeca Thorell, 1869 * Titanoecidae

Titanoeca asimilis Song et Zhu, 1985 * Titanoecidae

Titanoeca caucasica Dunin, 1985 * Titanoecidae

Titanoeca eca Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Titanoecidae

Titanoeca flavicoma L.Koch, 1872 * Titanoecidae

Titanoeca lehtineni Fet, 1986 * Titanoecidae

Titanoeca minuta Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Titanoecidae

Titanoeca nivalis Simon, 1874 * Titanoecidae

Titanoeca praefica (Simon, 1870) * Titanoecidae

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) * Titanoecidae

Titanoeca schineri L.Koch, 1872 * Titanoecidae

Titanoeca sibirica L.Koch, 1879 * Titanoecidae

Titanoeca transbaicalica Danilov, 1994 * Titanoecidae

Titanoeca tristis L.Koch, 1872 * Titanoecidae

Titanoeca turkmenia Wunderlich, 1995 * Titanoecidae

Titanoeca ukrainica Guryanova, 1992 * Titanoecidae

Titanoeca veteranica O.Herman, 1879 * Titanoecidae

Zoropsidae *

Zoropsis Simon, 1878 * Zoropsidae

Zoropsis lutea (Thorell, 1875) * Zoropsidae

Oxyopidae *

Oxyopes Latreille, 1804 * Oxyopidae

Oxyopes badhyzicus Michailov et Fet, 1986 * Oxyopidae

Oxyopes globifer Simon, 1876 * Oxyopidae

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) * Oxyopidae

Oxyopes licenti Schenkel, 1953 * Oxyopidae

Oxyopes lineatus Latreille, 1806 * Oxyopidae

Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778) * Oxyopidae

Oxyopes takobius Andreeva et Tystshenko, 1969 * Oxyopidae

Anyphaenidae *

Anyphaena Sundevall, 1833 * Anyphaenidae

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) * Anyphaenidae

Anyphaena kurilensis Peelle et S.Saito, 1932 * Anyphaenidae

Anyphaena sabina L.Koch, 1866 * Anyphaenidae

Gayenna Nicolet, 1849 * Anyphaenidae

Gayenna sachalinensis S.Saito, 1935 * Anyphaenidae

{Hibana Brescovit, 1991} * Anyphaenidae

Hibana gracilis (Hentz, 1847) * Anyphaenidae

Liocranidae *

Agraecina Simon, 1932 * Liocranidae

Agraecina striata (Kulczyński, 1881) * Liocranidae

Agroeca Westring, 1861 * Liocranidae

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) * Liocranidae

Agroeca cuprea Menge, 1873 * Liocranidae

Agroeca dentigera Kulczyński, 1913 * Liocranidae

Agroeca guttulata Simon, 1897 * Liocranidae

Agroeca lusatica (L.Koch, 1875) * Liocranidae

Agroeca maculata L.Koch, 1879 * Liocranidae

Agroeca ornata Banks, 1892 * Liocranidae

Agroeca proxima (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Liocranidae

Liocranum L.Koch, 1866 * Liocranidae

Liocranum freibergi Charitonov, 1946 * Liocranidae

Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) * Liocranidae

Liocranum rutilans (Thorell, 1875) * Liocranidae

Mesiotelus Simon, 1897 * Liocranidae

Mesiotelus kulczynskii Charitonov, 1946 * Liocranidae

Mesiotelus tenuissimus (L.Koch, 1866) * Liocranidae

Mesiotelus zonsteini Michailov, 1986 * Liocranidae

Orthobula Simon, 1896 * Liocranidae

Orthobula charitonovi (Michailov, 1986) * Liocranidae

Phrurolithus C.L.Koch, 1839 * Liocranidae

Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) * Liocranidae

Phrurolithus hamdeokensis Seo, 1988 * Liocranidae

Phrurolithus luppovae Spassky, 1941 * Liocranidae

Phrurolithus minimus C.L.Koch, 1839 * Liocranidae

Phrurolithus pargongensis Seo, 1988 * Liocranidae

Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1967 * Liocranidae

Phrurolithus pullatus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Liocranidae

Phrurolithus pygmaeus Thorell, 1875 * Liocranidae

Phrurolithus sinicus Zhu et Mei, 1982 * Liocranidae

Phrurolithus sordidus Saveljeva, 1972 * Liocranidae

Scotina Menge, 1873 * Liocranidae

Scotina celans (Blackwall, 1841) * Liocranidae

Scotina gracilipes (Blackwall, 1859) * Liocranidae

Scotina palliardi (L.Koch, 1881) * Liocranidae

Clubionidae *

Cheiracanthium C.L.Koch, 1839 * Clubionidae

Cheiracanthium angulitarse Simon, 1878 * Clubionidae

Cheiracanthium brevidens Kroneberg, 1875 * Clubionidae

Cheiracanthium effosum O.Herman, 1879 * Clubionidae

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 * Clubionidae

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) * Clubionidae

Cheiracanthium fulvotestaceum Simon, 1878 * Clubionidae

Cheiracanthium japonicum Bösenberg et Strand, 1906 * Clubionidae

Cheiracanthium lascivum Karsch, 1879 * Clubionidae

Cheiracanthium mildei L.Koch, 1864 * Clubionidae

Cheiracanthium montanum L.Koch, 1878 * Clubionidae

Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 * Clubionidae

Cheiracanthium orientale Kulczyński, 1885 * Clubionidae

Cheiracanthium pelasgicum (C.L.Koch, 1837) * Clubionidae

Cheiracanthium pennyi O.Pickard-Cambridge, 1873 * Clubionidae

Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) * Clubionidae

Cheiracanthium seidlitzi L.Koch, 1864 * Clubionidae

Cheiracanthium streblowi L.Koch, 1879 * Clubionidae

Cheiracanthium turanicum Kroneberg, 1875 * Clubionidae

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832) * Clubionidae

Cheiracanthium zebrinum Saveljeva, 1972 * Clubionidae

Clubiona Latreille, 1804 * Clubionidae

Clubiona alexeevi Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona alpicola Kulczyński, 1881 * Clubionidae

Clubiona amurensis Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona bakurovi Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona basarukini Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona bashkirica Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona brevipes Blackwall, 1841 * Clubionidae

Clubiona caerulescens L.Koch, 1867 * Clubionidae

Clubiona chabarovi Michailov, 1991 * Clubionidae

Clubiona charitonovi Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona chechtsirica Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona comta C.L.Koch, 1839 * Clubionidae

Clubiona congentilis Kulczyński, 1913 * Clubionidae

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) * Clubionidae

Clubiona diversa O.Pickard-Cambridge, 1862 * Clubionidae

Clubiona eskovi Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona evoronensis Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona ezoensis Hayashi, 1987 * Clubionidae

Clubiona flavipes (S.Saito, 1939) * Clubionidae

Clubiona frisia Wunderlich et Schuett, 1995 * Clubionidae

Clubiona frutetorum L.Koch, 1867 * Clubionidae

Clubiona furcata Emerton, 1919 * Clubionidae

Clubiona genevensis L.Koch, 1866 * Clubionidae

Clubiona germanica Thorell, 1870 * Clubionidae

Clubiona golovatchi Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona haeinsensis Paik, 1990 * Clubionidae

Clubiona hyrcanica Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona interjecta L.Koch, 1879 * Clubionidae

Clubiona irinae Michailov, 1991 * Clubionidae

Clubiona japonica L.Koch, 1878 * Clubionidae

Clubiona japonicola Bösenberg et Strand, 1906 * Clubionidae

Clubiona jucunda (Karsch, 1879) * Clubionidae

Clubiona juvenis Simon, 1878 * Clubionidae

Clubiona kimyongkii Paik, 1990 * Clubionidae

Clubiona komissarovi Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 * Clubionidae

Clubiona kunashirensis Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona kurenshikovi Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona kurilensis Bösenberg et Strand, 1906 * Clubionidae

Clubiona langei Michailov, 1991 * Clubionidae

Clubiona latericia Kulczyński, 1926 * Clubionidae

Clubiona liachviana Mcheidze, 1997 * Clubionidae

Clubiona logunovi Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona lutescens Westring, 1851 * Clubionidae

Clubiona maracandica Kroneberg, 1875 * Clubionidae

Clubiona marmorata L.Koch, 1866 * Clubionidae

Clubiona marusiki Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona mayumiae Ono, 1993 * Clubionidae

Clubiona microsapporensis Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona neglecta O.Pickard-Cambridge, 1862 * Clubionidae

Clubiona nenilini Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona norvegica Strand, 1900 * Clubionidae

Clubiona odesanensis Paik, 1990 * Clubionidae

Clubiona oligerae Michailov, 1995 * Clubionidae

Clubiona paiki Michailov, 1991 * Clubionidae

Clubiona pallidula (Clerck, 1758) * Clubionidae

Clubiona phragmitis C.L.Koch, 1843 * Clubionidae

Clubiona praematura Emerton, 1909 * Clubionidae

Clubiona propinqua L.Koch, 1879 * Clubionidae

Clubiona pseudosaxatilis Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona pseudosimilis Michailov, 1990 * Clubionidae

Clubiona reclusa O.Pickard-Cambridge, 1863 * Clubionidae

Clubiona riparia L.Koch, 1866 * Clubionidae

Clubiona rostrata Paik, 1985 * Clubionidae

Clubiona rybini Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona saltuum Kulczyński, 1898 * Clubionidae

Clubiona sapporensis Hayashi, 1986 * Clubionidae

Clubiona saurica Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona similis L.Koch, 1867 * Clubionidae

Clubiona sopaikensis Paik, 1990 * Clubionidae

Clubiona stagnatilis Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Clubionidae

Clubiona subalba Bösenberg, 1902 * Clubionidae

Clubiona subborealis Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona subsultans Thorell, 1875 * Clubionidae

Clubiona subtilis L.Koch, 1867 * Clubionidae

Clubiona terrestris Westring, 1851 * Clubionidae

Clubiona transbaicalica Michailov, 1992 * Clubionidae

Clubiona trivialis C.L.Koch, 1843 * Clubionidae

Clubiona tsurusakii Hayashi, 1987 * Clubionidae

Clubiona vegeta L.Koch in Simon, 1874 * Clubionidae

Clubiona vigil Karsch, 1879 * Clubionidae

Clubiona wolchongsensis Paik, 1990 * Clubionidae

Clubiona zacharovi Michailov, 1991 * Clubionidae

Clubiona zyuzini Michailov, 1995 * Clubionidae

Corinnidae *

Apostenus Westring, 1851 * Corinnidae

Apostenus fuscus Westring, 1851 * Corinnidae

Castianeira Keyserling, 1879 * Corinnidae

Castianeira arnoldii Charitonov, 1946 * Corinnidae

Trachelas L.Koch, 1866 * Corinnidae

Trachelas japonicus Bösenberg et Strand, 1906 * Corinnidae

Trachelas maculatus Thorell, 1875 * Corinnidae

Trachelas minor L.Koch in O.Pickard-Cambridge, 1872 * Corinnidae

Zodariidae *

Acanthinozodium Denis, 1952 * Zodariidae

Acanthinozodium nenilini (Eskov in Eskov et Marusik, 1995) * Zodariidae

Acanthinozodium surprisum Andreeva et Tystshenko, 1968 * Zodariidae

Lachesana Strand, 1932 * Zodariidae

Lachesana tarabaevi Zonstein et Ovtchinnikov, 1999 * Zodariidae

Zodarion Walckenaer in Savigny et Audouin, 1826 * Zodariidae

Zodarion abantense Wunderlich, 1979 * Zodariidae

Zodarion asiaticum Tystshenko, 1970 * Zodariidae

Zodarion bactrianum Kroneberg, 1875 * Zodariidae

Zodarion bekuzini Nenilin, 1985 * Zodariidae

Zodarion caucasicum Dunin et Nenilin, 1987 * Zodariidae

Zodarion continentalis Andreeva et Tystshenko, 1968 * Zodariidae

Zodarion denisi Spassky, 1938 * Zodariidae

Zodarion germanicum (C.L.Koch, 1837) * Zodariidae

Zodarion italicum (Canestrini, 1868) * Zodariidae

Zodarion martynovae Andreeva et Tystshenko, 1968 * Zodariidae

Zodarion petrobium Dunin et Zacharjan, 1991 * Zodariidae

Zodarion proszynskii Nenilin et Fet, 1985 * Zodariidae

Zodarion raddei Simon, 1889 * Zodariidae

Zodarion spasskyi Charitonov, 1946 * Zodariidae

Zodarion sytchevskajae Nenilin et Fet, 1985 * Zodariidae

Zodarion tadzhikum Andreeva et Tystshenko, 1968 * Zodariidae

Zodarion talyshicum Dunin et Nenilin, 1987 * Zodariidae

Zodarion testaceofasciatum Spassky, 1941 * Zodariidae

Zodarion thoni Nosek, 1905 * Zodariidae

Zodarion zebra Charitonov, 1946 * Zodariidae

Cithaeronidae *

Cithaeron O.Pickard-Cambridge, 1872 * Cithaeronidae

Cithaeron praedonius O.Pickard-Cambridge, 1872 * Cithaeronidae

Prodidomidae *

Prodidomus Hentz, 1847 * Prodidomidae

Prodidomus redikorzevi Spassky, 1940 * Prodidomidae

Theuma Simon, 1893 * Prodidomidae

Theuma walteri (Simon, 1889) * Prodidomidae

Gnaphosidae *

Aphantaulax Simon, 1878 * Gnaphosidae

Aphantaulax cincta (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Aphantaulax seminigra Simon, 1878 * Gnaphosidae

Asiabadus Roewer, 1961 * Gnaphosidae

Asiabadus asiaticus (Charitonov, 1946) * Gnaphosidae

Berlandina Dalmas, 1922 * Gnaphosidae

Berlandina apscheronica Dunin, 1984 * Gnaphosidae

Berlandina caspica Ponomarjov, 1979 * Gnaphosidae

Berlandina charitonovi Ponomarjov, 1979 * Gnaphosidae

Berlandina cinerea (Menge, 1868) * Gnaphosidae

Berlandina plumalis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Gnaphosidae

Berlandina potanini (Schenkel, 1963) * Gnaphosidae

Berlandina schenkeli Marusik et Logunov, 1995 * Gnaphosidae

Berlandina spasskyi Ponomarjov, 1979 * Gnaphosidae

Berlandina ubsunurica Marusik et Logunov, 1995 * Gnaphosidae

Callilepis Westring, 1874 * Gnaphosidae

Callilepis cretica (Roewer, 1928) * Gnaphosidae

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) * Gnaphosidae

Callilepis schuszteri (O.Herman, 1879) * Gnaphosidae

Coreodrassus Paik, 1984 * Gnaphosidae

Coreodrassus coreanus Paik, 1984 * Gnaphosidae

Drassodes Westring, 1851 * Gnaphosidae

Drassodes (?) charkoviae (Thorell, 1875) * Gnaphosidae

Drassodes (?) dispulsus (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Gnaphosidae

Drassodes (?) fedtschenkoi (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Drassodes (?) flavomaculatus (L.Koch, 1878) * Gnaphosidae

Drassodes (?) interpolator (O. Pickard-Cambridge, 1885) * Gnaphosidae

Drassodes (?) medius (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassodes (?) striatus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassodes (?) thimei (L.Koch, 1878) * Gnaphosidae

Drassodes albicans (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Drassodes auritus Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) * Gnaphosidae

Drassodes fugax (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Drassodes hypocrita (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Drassodes jakkabagensis Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Drassodes kaszabi Loksa, 1965 * Gnaphosidae

Drassodes katunensis Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Gnaphosidae

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) * Gnaphosidae

Drassodes lesserti Schenkel, 1936 * Gnaphosidae

Drassodes longispinus Marusik et Logunov, 1995 * Gnaphosidae

Drassodes lutescens (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Drassodes mandibularis (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassodes mirus Platnick et Shadab, 1976 * Gnaphosidae

Drassodes monticola (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Drassodes neglectus (Keyserling, 1887) * Gnaphosidae

Drassodes orientalis (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassodes proximus (Denis, 1958) * Gnaphosidae

Drassodes pseudolesserti Loksa, 1965 * Gnaphosidae

Drassodes pubescens (Thorell, 1856) * Gnaphosidae

Drassodes serratidens Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Drassodes shumakovi (Spassky, 1934) * Gnaphosidae

Drassodes villosus (Thorell, 1856) * Gnaphosidae

Drassyllus Chamberlin, 1922 * Gnaphosidae

Drassyllus lutetianus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Drassyllus pumilus (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) * Gnaphosidae

Drassyllus vinealis (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Gnaphosidae

Echemus Simon, 1878 * Gnaphosidae

Echemus angustifrons (Westring, 1861) * Gnaphosidae

Echemus sibiricus Marusik et Logunov, 1995 * Gnaphosidae

Fedotovia Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Fedotovia uzbekistanica Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Gnaphosa Latreille, 1804 * Gnaphosidae

Gnaphosa aborigena Tystshenko, 1965 * Gnaphosidae

Gnaphosa ajdahania Roewer, 1961 * Gnaphosidae

Gnaphosa antipola Chamberlin, 1933 * Gnaphosidae

Gnaphosa badia (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa barroisi Simon, 1892 * Gnaphosidae

Gnaphosa betpaki Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) * Gnaphosidae

Gnaphosa bithynica Kulczyński, 1903 * Gnaphosidae

Gnaphosa borea Kulczyński, 1908 * Gnaphosidae

Gnaphosa borealis Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa caucasica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa chola Ovtsharenko et Marusik, 1988 * Gnaphosidae

Gnaphosa cumensis Ponomarjov, 1981 * Gnaphosidae

Gnaphosa dege Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa dolosa O.Herman, 1879 * Gnaphosidae

Gnaphosa eskovi Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa fagei Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Gnaphosa gracilior Kulczyński, 1901 * Gnaphosidae

Gnaphosa haarlovi Denis, 1958 * Gnaphosidae

Gnaphosa halophila Esyunin et Efimik, 1997 * Gnaphosidae

Gnaphosa ilika Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 * Gnaphosidae

Gnaphosa jucunda Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa kansuensis Schenkel, 1936 * Gnaphosidae

Gnaphosa kompirensis Bösenberg et Strand, 1906 * Gnaphosidae

Gnaphosa kuldzha Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa kurchak Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa lapponum (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa leporina (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa licenti Schenkel, 1953 * Gnaphosidae

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) * Gnaphosidae

Gnaphosa lugubris (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Gnaphosa mandschurica Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Gnaphosa mcheidzeae Michailov, 1998 * Gnaphosidae

Gnaphosa microps Holm, 1939 * Gnaphosidae

Gnaphosa modestior Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Gnaphosidae

Gnaphosa moesta Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa mongolica Simon, 1895 * Gnaphosidae

Gnaphosa montana (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa muscorum (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa nigella L.Koch, 1878 * Gnaphosidae

Gnaphosa nigerrima (L.Koch, 1878) * Gnaphosidae

Gnaphosa nomas Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa oligerae Ovtsharenko et Platnick, 1998 * Gnaphosidae

Gnaphosa opaca (O.Herman, 1879) * Gnaphosidae

Gnaphosa orites Chamberlin, 1922 * Gnaphosidae

Gnaphosa ovchinnikovi Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa petrobia L.Koch, 1872 * Gnaphosidae

Gnaphosa pilosa Saveljeva, 1972 * Gnaphosidae

Gnaphosa potanini Simon, 1895 * Gnaphosidae

Gnaphosa primorica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa pseashcho Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa pseudoleporina Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa reikhardi Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa rufula (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Gnaphosa saurica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa steppica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa sticta Kulczyński, 1908 * Gnaphosidae

Gnaphosa stoliczkai O.Pickard-Cambridge, 1885 * Gnaphosidae

Gnaphosa subrufula Strand, 1907 * Gnaphosidae

Gnaphosa tarabaevi Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa taurica Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa trebax Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Gnaphosa turkmenica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa tuvinica Marusik et Logunov in Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa ukrainica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa wiehlei Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Gnaphosa zonsteini Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Gnaphosa zyuzini Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 * Gnaphosidae

Haplodrassus Chamberlin, 1922 * Gnaphosidae

Haplodrassus belgeri Ovtsharenko et Marusik, 1988 * Gnaphosidae

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) * Gnaphosidae

Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Haplodrassus hiemalis (Emerton, 1909) * Gnaphosidae

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 * Gnaphosidae

Haplodrassus minor (O.Pickard-Cambridge, 1879) * Gnaphosidae

Haplodrassus moderatus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Gnaphosidae

Haplodrassus pseudosignifer Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Gnaphosidae

Haplodrassus pugnans (Simon, 1880) * Gnaphosidae

Haplodrassus rufus (Saveljeva, 1972) * Gnaphosidae

Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) * Gnaphosidae

Haplodrassus simplex (Kulczyński, 1926) * Gnaphosidae

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) * Gnaphosidae

Haplodrassus stuxbergi (L.Koch, 1879) * Gnaphosidae

Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Leptodrassus Simon, 1878 * Gnaphosidae

Leptodrassus memorialis Spassky, 1940 * Gnaphosidae

Micaria Westring, 1851 * Gnaphosidae

Micaria aborigenica Michailov, 1987 * Gnaphosidae

Micaria aciculata Simon, 1895 * Gnaphosidae

Micaria aenea Thorell, 1871 * Gnaphosidae

Micaria albimana O.Pickard-Cambridge, 1872 * Gnaphosidae

Micaria alpina L.Koch, 1872 * Gnaphosidae

Micaria dives (Lucas, 1846) * Gnaphosidae

Micaria formicaria (Sundevall, 1831) * Gnaphosidae

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) * Gnaphosidae

Micaria funerea Simon, 1878 * Gnaphosidae

Micaria guttulata (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Micaria kopetdaghensis Michailov in Michailov et Fet, 1986 * Gnaphosidae

Micaria lenzi Bösenberg, 1899 * Gnaphosidae

Micaria mongunica Danilov, 1997 * Gnaphosidae

Micaria nivosa L.Koch, 1866 * Gnaphosidae

Micaria pallida O.Pickard-Cambridge, 1885 * Gnaphosidae

Micaria pulcherrima Caporiacco, 1935 * Gnaphosidae

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) * Gnaphosidae

Micaria pygmaea Kroneberg, 1875 * Gnaphosidae

Micaria romana L.Koch, 1866 * Gnaphosidae

Micaria rossica Thorell, 1875 * Gnaphosidae

Micaria septempunctata O.Pickard-Cambridge, 1872 * Gnaphosidae

Micaria silesiaca L.Koch, 1875 * Gnaphosidae

Micaria sociabilis Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897 * Gnaphosidae

Micaria subopaca Westring, 1861 * Gnaphosidae

Micaria tarabaevi Michailov, 1987 * Gnaphosidae

Micaria tripunctata Holm, 1978 * Gnaphosidae

Micaria tuvensis Danilov, 1993 * Gnaphosidae

Micaria violens Oliger, 1983 * Gnaphosidae

Minosia Dalmas, 1921 * Gnaphosidae

Minosia karakumensis (Spassky, 1939) * Gnaphosidae

Minosiella Dalmas, 1921 * Gnaphosidae

Minosiella intermedia Denis, 1958 * Gnaphosidae

Nomisia Dalmas, 1921 * Gnaphosidae

Nomisia aussereri (L.Koch, 1872) * Gnaphosidae

Nomisia conigera (Spassky, 1941) * Gnaphosidae

Nomisia exornata (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Nomisia molendinaria (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Nomisia ripariensis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Gnaphosidae

Parasyrisca Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Parasyrisca alai Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca alexeevi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca altaica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca andarbag Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca andreevae Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca anzobica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca asiatica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca balcarica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca belengish Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca belukha Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca birikchul Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca breviceps (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Parasyrisca caucasica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca chikatunovi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca gissarika Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca guzeripli Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca hippai Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca holmi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca iskander Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca koksu Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca kurgan Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca kyzylart Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca logunovi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca mikhailovi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca narynica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca otmek Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca paironica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca pamirica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca potanini Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Parasyrisca pshartica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca schenkeli Ovtsharenko et Marusik, 1988 * Gnaphosidae

Parasyrisca shakhristanica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca susamyr Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca terskei Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca tyshchenkoi Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca ulykpani Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca vakhanski Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Parasyrisca vorobica Ovtsharenko, Platnick et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Phaeocedus Simon, 1893 * Gnaphosidae

Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Phaeocedus fedotovi Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Poecilochroa Westring, 1874 * Gnaphosidae

Poecilochroa conspicua (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Poecilochroa variana (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Pterotricha Kulczyński, 1903 * Gnaphosidae

Pterotricha (?) argentosa Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Pterotricha (?) pavlovskyi Spassky, 1952 * Gnaphosidae

Pterotricha (?) shnitnikovi Spassky, 1934 * Gnaphosidae

Pterotricha lentiginosa (C.L.Koch, 1837) * Gnaphosidae

Pterotricha strandi Spassky, 1936 * Gnaphosidae

Scotophaeus Simon, 1893 * Gnaphosidae

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) * Gnaphosidae

Scotophaeus gotlandicus (Thorell, 1871) * Gnaphosidae

Scotophaeus hamipalpis (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) * Gnaphosidae

Scotophaeus rufescens (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Scotophaeus scutulatus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Sosticus Chamberlin, 1922 * Gnaphosidae

Sosticus loricatus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Synaphosus Platnick et Shadab, 1980 * Gnaphosidae

Synaphosus karakumensis Ovtsharenko, Levy et Platnick, 1994 * Gnaphosidae

Synaphosus palearcticus Ovtsharenko, Levy et Platnick, 1994 * Gnaphosidae

Synaphosus soyunovi Ovtsharenko, Levy et Platnick, 1994 * Gnaphosidae

Synaphosus taukum Ovtsharenko, Levy et Platnick, 1994 * Gnaphosidae

Synaphosus turanicus Ovtsharenko, Levy et Platnick, 1994 * Gnaphosidae

Talanites Simon, 1893 * Gnaphosidae

Talanites (?) atscharica Mcheidze, 1947 * Gnaphosidae

Talanites aculeatus Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Talanites dunini Platnick et Ovtsharenko, 1991 * Gnaphosidae

Talanites fagei Spassky, 1938 * Gnaphosidae

Talanites mikhailovi Platnick et Ovtsharenko, 1991 * Gnaphosidae

Talanites strandi Spassky, 1940 * Gnaphosidae

Trachyzelotes Lohmander, 1944 * Gnaphosidae

Trachyzelotes barbatus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Trachyzelotes lyonneti (Savigny et Audouin, 1826) * Gnaphosidae

Trachyzelotes malkini Platnick et Murphy, 1984 * Gnaphosidae

Trachyzelotes pedestris (C.L.Koch, 1837) * Gnaphosidae

Trachyzelotes zagistus (Ponomarjov, 1981) * Gnaphosidae

Tuvadrassus Marusik et Logunov, 1995 * Gnaphosidae

Tuvadrassus tegulatus (Schenkel, 1963) * Gnaphosidae

Urozelotes Mello-Leităo, 1938 * Gnaphosidae

Urozelotes rusticus (L.Koch, 1872) * Gnaphosidae

Urozelotes yutian (Platnick et Song, 1986) * Gnaphosidae

Zelotes Gistel, 1848 * Gnaphosidae

Zelotes aeneus (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Zelotes aerosus Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Zelotes apricorum (L.Koch, 1876) * Gnaphosidae

Zelotes arnoldii Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Zelotes aurantiacus Miller, 1967 * Gnaphosidae

Zelotes azsheganovae Esyunin et Efimik, 1992 * Gnaphosidae

Zelotes baltistanus Caporiacco, 1934 * Gnaphosidae

Zelotes barkol Platnick et Song, 1986 * Gnaphosidae

Zelotes bimaculatus (C.L.Koch, 1837) * Gnaphosidae

Zelotes bucharensis Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Zelotes caucasius (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Zelotes cingarus (O.Pickard-Cambridge, 1874) * Gnaphosidae

Zelotes clivicola (L.Koch, 1870) * Gnaphosidae

Zelotes cumensis Ponomarjov, 1979 * Gnaphosidae

Zelotes declinans (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Gnaphosidae

Zelotes electus (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) * Gnaphosidae

Zelotes exiguus (Müller et Schenkel, 1895) * Gnaphosidae

Zelotes femellus (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Zelotes fratris Chamberlin, 1920 * Gnaphosidae

Zelotes fuscimanus (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Zelotes fuscus (Thorell, 1875) * Gnaphosidae

Zelotes gallicus Simon, 1914 * Gnaphosidae

Zelotes gracilis (Canestrini, 1868) * Gnaphosidae

Zelotes gussakovskyi Charitonov, 1951 * Gnaphosidae

Zelotes hermani (Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Gnaphosidae

Zelotes hui Platnick et Song, 1986 * Gnaphosidae

Zelotes hummeli Schenkel, 1936 * Gnaphosidae

Zelotes latreillei (Simon, 1878) * Gnaphosidae

Zelotes longipes (L.Koch, 1866) * Gnaphosidae

Zelotes mikhailovi Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Gnaphosidae

Zelotes mundus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) * Gnaphosidae

Zelotes nitidus (Thorell, 1875) * Gnaphosidae

Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839) * Gnaphosidae

Zelotes piceus (Kroneberg, 1875) * Gnaphosidae

Zelotes potanini Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Zelotes pseudoapricorum Schenkel, 1963 * Gnaphosidae

Zelotes pseudoclivicola Grimm, 1982 * Gnaphosidae

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 * Gnaphosidae

Zelotes pygmaeus Miller, 1943 * Gnaphosidae

Zelotes rufi Efimik in Esyunin et Efimik, 1997 * Gnaphosidae

Zelotes rufipes (Thorell, 1875) * Gnaphosidae

Zelotes semibadius (L.Koch, 1878) * Gnaphosidae

Zelotes similis (Kulczyński, 1887) * Gnaphosidae

Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833) * Gnaphosidae

Zelotes sula Lowrie et Gertsch, 1955 * Gnaphosidae

Zelotes turanicus Charitonov, 1946 * Gnaphosidae

Zelotes villosus (Thorell, 1875) * Gnaphosidae

Zoridae *

Zora C.L.Koch, 1847 * Zoridae

Zora armillata Simon, 1878 * Zoridae

Zora manicata Simon, 1878 * Zoridae

Zora nemoralis (Blackwall, 1861) * Zoridae

Zora parallela Simon, 1878 * Zoridae

Zora pardalis Simon, 1878 * Zoridae

Zora silvestris Kulczyński, 1897 * Zoridae

Zora spinimana (Sundevall, 1832) * Zoridae

Heteropodidae *

Micromata Latreille, 1804 * Heteropodidae

Micromata ligurinum C.L.Koch, 1845 * Heteropodidae

Micromata roseum (Clerck, 1758) * Heteropodidae

Olios Walckenaer, 1837 * Heteropodidae

Olios sericeus (Kroneberg, 1875) * Heteropodidae

Sparassus Walckenaer, 1805 * Heteropodidae

Sparassus oculatus Kroneberg, 1875 * Heteropodidae

Sparassus validus Thorell, 1875 * Heteropodidae

Philodromidae *

Apollophanes O.Pickard-Cambridge, 1898 * Philodromidae

Apollophanes macropalpus (Paik, 1979) * Philodromidae

Ebo Keyserling, 1884 * Philodromidae

Ebo distinctivus Lyakhov, 1992 * Philodromidae

Paratibellus Simon, 1932 * Philodromidae

Paratibellus oblongiusculus (Lucas, 1846) * Philodromidae

Philodromus Walckenaer, 1826 * Philodromidae

Philodromus alascensis Keyserling, 1884 * Philodromidae

Philodromus aryy Marusik, 1991 * Philodromidae

Philodromus aureolus (Clerck, 1758) * Philodromidae

Philodromus buddenbrocki Braun, 1965 * Philodromidae

Philodromus buxi Simon, 1884 * Philodromidae

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) * Philodromidae

Philodromus collinus C.L.Koch, 1835 * Philodromidae

Philodromus constellatus Simon, 1875 * Philodromidae

Philodromus corticinus (C.L. Koch, 1837) * Philodromidae

Philodromus dilutus Thorell, 1875 * Philodromidae

Philodromus dispar Walckenaer, 1826 * Philodromidae

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) * Philodromidae

Philodromus fallax Sundevall, 1832 * Philodromidae

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) * Philodromidae

Philodromus glaucinus Simon, 1870 * Philodromidae

Philodromus histrio (Latreille, 1819) * Philodromidae

Philodromus humilis Kroneberg, 1875 * Philodromidae

Philodromus iuvenicus Kulczyński, 1895 * Philodromidae

Philodromus lepidus Blackwall, 1870 * Philodromidae

Philodromus longipalpis Simon, 1870 * Philodromidae

Philodromus margaritatus (Clerck, 1758) * Philodromidae

Philodromus marusiki (Logunov, 1997) * Philodromidae

Philodromus molarius L.Koch, 1879 * Philodromidae

Philodromus musticus Dondale et Redner, 1975 * Philodromidae

Philodromus obsoleti Peelle et S.Saito, 1933 * Philodromidae

Philodromus pictus Kroneberg, 1875 * Philodromidae

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) * Philodromidae

Philodromus praedatus O.Pickard-Cambridge, 1871 * Philodromidae

Philodromus ruficapillus Simon, 1885 * Philodromidae

Philodromus rufus Walckenaer, 1826 * Philodromidae

Philodromus spinitarsis Simon, 1895 * Philodromidae

Philodromus utotchkini Marusik, 1991 * Philodromidae

Philodromus vagulus Simon, 1875 * Philodromidae

Philodromus vinokurovi Marusik, 1991 * Philodromidae

Thanatus C.L.Koch, 1837 * Philodromidae

Thanatus albini (Savigny et Audouin, 1826) * Philodromidae

Thanatus arcticus Thorell, 1872 * Philodromidae

Thanatus arenarius Thorell, 1872 * Philodromidae

Thanatus atratus Simon, 1875 * Philodromidae

Thanatus bungei (Kulczyński, 1908) * Philodromidae

Thanatus coloradensis Keyserling, 1880 * Philodromidae

Thanatus constellatus Charitonov, 1946 * Philodromidae

Thanatus coreanus Paik, 1979 * Philodromidae

Thanatus dahurianus Logunov, 1997 * Philodromidae

Thanatus fabricii (Savigny et Audouin, 1826) * Philodromidae

Thanatus flavidus Simon, 1875 * Philodromidae

Thanatus formicinus (Clerck, 1758) * Philodromidae

Thanatus imbecillus L.Koch, 1878 * Philodromidae

Thanatus kitabensis Charitonov, 1946 * Philodromidae

Thanatus lanatus Logunov, 1996 * Philodromidae

Thanatus lanceolatus Simon, 1875 * Philodromidae

Thanatus lineatipes Simon, 1870 * Philodromidae

Thanatus mediocris Kulczyński, 1908 * Philodromidae

Thanatus mikhailovi Logunov, 1996 * Philodromidae

Thanatus nigromaculatus Kulczyński, 1885 * Philodromidae

Thanatus nipponicus Yaginuma, 1969 * Philodromidae

Thanatus pictus L.Koch, 1881 * Philodromidae

Thanatus rayi Simon, 1875 * Philodromidae

Thanatus sabulosus (Menge, 1875) * Philodromidae

Thanatus sibiricus Kulczyński, 1901 * Philodromidae

Thanatus stepposus Logunov, 1996 * Philodromidae

Thanatus striatus C.L.Koch, 1845 * Philodromidae

Thanatus tuvinensis Logunov, 1996 * Philodromidae

Thanatus ubsunurensis Logunov, 1996 * Philodromidae

Thanatus vulgaris Simon, 1870 * Philodromidae

Tibellus Simon, 1875 * Philodromidae

Tibellus asiaticus Kulczyński, 1908 * Philodromidae

Tibellus aspersus Danilov, 1991 * Philodromidae

Tibellus fengi Efimik, 1999 * Philodromidae

Tibellus japonicus Efimik, 1999 * Philodromidae

Tibellus macellus Simon, 1875 * Philodromidae

Tibellus maritimus (Menge, 1875) * Philodromidae

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) * Philodromidae

Tibellus orientus Efimik, 1999 * Philodromidae

Thomisidae *

Coriarachne Thorell, 1869 * Thomisidae

Coriarachne depressa (C.L.Koch, 1837) * Thomisidae

Diaea Thorell, 1869 * Thomisidae

Diaea dorsata (Fabricius, 1777) * Thomisidae

Diaea pictilis (Banks, 1896) * Thomisidae

Diaea subdola O.Pickard-Cambridge, 1885 * Thomisidae

Diaea suspiciosa O.Pickard-Cambridge, 1885 * Thomisidae

Heriaeus Simon, 1875 * Thomisidae

Heriaeus buffonopsis Loerbroks, 1983 * Thomisidae

Heriaeus capillatus Utotschkin, 1985 * Thomisidae

Heriaeus charitonovi Utotschkin, 1985 * Thomisidae

Heriaeus delticus Utotschkin, 1985 * Thomisidae

Heriaeus fedotovi Charitonov, 1946 * Thomisidae

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) * Thomisidae

Heriaeus horridus Tystshenko, 1965 * Thomisidae

Heriaeus melloteei Simon, 18861 * Thomisidae

Heriaeus oblongus Simon, 1918 * Thomisidae

Heriaeus orientalis Simon, 1918 * Thomisidae

Heriaeus setiger (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Thomisidae

Heriaeus spinipalpus Loerbroks, 1983 * Thomisidae

Lysiteles Simon, 1895 * Thomisidae

Lysiteles coronatus (Grube, 1861) * Thomisidae

Lysiteles maius Ono, 1979 * Thomisidae

Misumena Latreille, 1804 * Thomisidae

Misumena lutea Peelle et S.Saito, 1933 * Thomisidae

Misumena vatia (Clerck, 1758) * Thomisidae

Misumenops F.O.Pickard-Cambridge, 1900 * Thomisidae

Misumenops armata Spassky, 1952 * Thomisidae

Misumenops kumadai Ono, 1985 * Thomisidae

Misumenops tricuspidata (Fabricius, 1775) * Thomisidae

Misumenops turanica Charitonov, 1946 * Thomisidae

Monaeses Thorell, 1869 * Thomisidae

Monaeses caudicola Simon, 1884 * Thomisidae

Monaeses israeliensis Levy, 1973 * Thomisidae

Monaeses paradoxus (Lucas, 1846) * Thomisidae

Oxytate L.Koch, 1878 * Thomisidae

Oxytate striatipes L.Koch, 1878 * Thomisidae

Ozyptila Simon, 1864 * Thomisidae

Ozyptila arctica Kulczyński, 1908 * Thomisidae

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) * Thomisidae

Ozyptila blackwalli Simon, 1875 * Thomisidae

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) * Thomisidae

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) * Thomisidae

Ozyptila conostyla Hippa, Koponen et Oksala, 1986 * Thomisidae

Ozyptila fusca (Grube, 1861) * Thomisidae

Ozyptila gertschi Kurata, 1944 * Thomisidae

Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875) * Thomisidae

Ozyptila mingrelica Mcheidze, 1971 * Thomisidae

Ozyptila nongae Paik, 1974 * Thomisidae

Ozyptila orientalis Kulczyński, 1926 * Thomisidae

Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) * Thomisidae

Ozyptila pullata (Thorell, 1875) * Thomisidae

Ozyptila rauda Simon, 1875 * Thomisidae

Ozyptila rigida (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Thomisidae

Ozyptila sakhalinensis Ono, Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) * Thomisidae

Ozyptila simplex (O.Pickard-Cambridge, 1862) * Thomisidae

Ozyptila sincera Kulczyński, 1926 * Thomisidae

Ozyptila tricoloripes Strand, 1913 * Thomisidae

Ozyptila trux (Blackwall, 1846) * Thomisidae

Ozyptila utotchkini Marusik in Marusik et Chevrizov, 1990 * Thomisidae

Pistius Simon, 1875 * Thomisidae

Pistius truncatus (Pallas, 1772) * Thomisidae

Pistius undulatus Karsch, 1879 * Thomisidae

Runcinia Simon, 1875 * Thomisidae

Runcinia lateralis (C.L.Koch, 1838) * Thomisidae

Runcinia tarabayevi Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Stiphropus Gerstäcker, 1873 * Thomisidae

Stiphropus strandi Spassky, 1938 * Thomisidae

Synema Simon, 1864 * Thomisidae

Synema caucasicum Utotschkin, 1960 * Thomisidae

Synema globosum (Fabricius, 1775) * Thomisidae

Synema ornatum (Thorell, 1875) * Thomisidae

Synema plorator (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Thomisidae

Synema tadzhikistanicum Utotschkin, 1960 * Thomisidae

Synema utotchkini Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Thomisus Walckenaer, 1805 * Thomisidae

Thomisus albus (Gmelin, 1789) * Thomisidae

Thomisus zyuzini Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Tmarus Simon, 1875 * Thomisidae

Tmarus horvathi Kulczyński, 1895 * Thomisidae

Tmarus oblectator Logunov, 1992 * Thomisidae

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) * Thomisidae

Tmarus rimosus Paik, 1973 * Thomisidae

Tmarus stellio Simon, 1875 * Thomisidae

Tmarus taishanensis Zhu et Wen, 1981 * Thomisidae

Xysticus C.L.Koch, 1835 * Thomisidae

Xysticus abramovi Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus acerbus Thorell, 1872 * Thomisidae

Xysticus adzharicus Mcheidze, 1971 * Thomisidae

Xysticus albidus Grese, 1909 * Thomisidae

Xysticus alpicola Kulczyński, 1881 * Thomisidae

Xysticus altaicus Simon, 1895 * Thomisidae

Xysticus arenarius Thorell, 1875 * Thomisidae

Xysticus atevs Ovtsharenko, 1979 * Thomisidae

Xysticus audax (Schrank, 1803) * Thomisidae

Xysticus austrosibiricus Logunov et Marusik, 1998 * Thomisidae

Xysticus bacurianensis Mcheidze, 1971 * Thomisidae

Xysticus bakanas Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus baltistanus (Caporiacco, 1935) * Thomisidae

Xysticus bermani Marusik in Logunov et Marusik, 1994 * Thomisidae

Xysticus bifasciatus C.L.Koch, 1837 * Thomisidae

Xysticus bonneti Denis, 1937 * Thomisidae

Xysticus britcheri Gertsch, 1934 * Thomisidae

Xysticus calcaratus (Westring, 1861) * Thomisidae

Xysticus cambridgei (Blackwall, 1858) * Thomisidae

Xysticus canadensis Gertsch, 1934 * Thomisidae

Xysticus caperatus Simon, 1875 * Thomisidae

Xysticus caspicus Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus caucasus L.Koch, 1878 * Thomisidae

Xysticus charitonovi Mcheidze, 1971 * Thomisidae

Xysticus concinnus Kroneberg, 1875 * Thomisidae

Xysticus concretus Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus coreanus (Paik, 1974) * Thomisidae

Xysticus cribratus Simon, 1885 * Thomisidae

Xysticus cristatus (Clerck, 1758) * Thomisidae

Xysticus croceus Fox, 1937 * Thomisidae

Xysticus desiduosus Simon, 1875 * Thomisidae

Xysticus dzhungaricus Tystshenko, 1965 * Thomisidae

Xysticus elegans Keyserling, 1880 * Thomisidae

Xysticus embriki Kolosvary, 1935 * Thomisidae

Xysticus emertoni Keyserling, 1880 * Thomisidae

Xysticus ephippiatus Simon, 1880 * Thomisidae

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) * Thomisidae

Xysticus ferrugineus Menge, 1876 * Thomisidae

Xysticus ferruginoides Schenkel, 1963 * Thomisidae

Xysticus gallicus Simon, 1875 * Thomisidae

Xysticus graecus C.L.Koch, 1837 * Thomisidae

Xysticus hedini Schenkel, 1936 * Thomisidae

Xysticus idolothytus Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus illaudatus Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus inaequalis Kulczyński, 1901 * Thomisidae

Xysticus insulicola Bösenberg et Strand, 1906 * Thomisidae

Xysticus kalandadzei Mcheidze et Utotschkin, 1971 * Thomisidae

Xysticus kaznakovi Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus kempeleni Thorell, 1872 * Thomisidae

Xysticus kochi Thorell, 1872 * Thomisidae

Xysticus kulczynskii Wierzbitzki, 1902 * Thomisidae

Xysticus kurilensis Strand, 1907 * Thomisidae

Xysticus kuzgi Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus lanio C.L.Koch, 1845 * Thomisidae

Xysticus lapidarius Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus laticeps Schenkel, 1963 * Thomisidae

Xysticus latitabundus Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus lepnevae Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus lestus Thorell, 1875 * Thomisidae

Xysticus lineatus (Westring, 1851) * Thomisidae

Xysticus loeffleri Roewer, 1955 * Thomisidae

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) * Thomisidae

Xysticus marmoratus Thorell, 1875 * Thomisidae

Xysticus minor Charitonov, 1946 * Thomisidae

Xysticus mongolicus Schenkel, 1963 * Thomisidae

Xysticus mugur Marusik in Marusik et Chevrizov, 1990 * Thomisidae

Xysticus nataliae Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus nenilini Marusik, 1989 * Thomisidae

Xysticus ninnii (Thorell, 1872) * Thomisidae

Xysticus nubilus Simon, 1875 * Thomisidae

Xysticus obesus Thorell, 1875 * Thomisidae

Xysticus obscurus Collett, 1877 * Thomisidae

Xysticus ovadan Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus ovcharenkoi Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus palpimirabilis Marusik et Chevrizov, 1990 * Thomisidae

Xysticus paniscus L.Koch, 1875 * Thomisidae

Xysticus parallelus Simon, 1873 * Thomisidae

Xysticus pseudobliteus (Simon, 1880) * Thomisidae

Xysticus pseudoluctuosus Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus pygmaeus Tystshenko, 1965 * Thomisidae

Xysticus robustus (Hahn, 1832) * Thomisidae

Xysticus rostratus Ono, 1988 * Thomisidae

Xysticus rugosus Buckle et Redner, 1964 * Thomisidae

Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) * Thomisidae

Xysticus saganus Bösenberg et Strand, 1906 * Thomisidae

Xysticus seserlig Logunov et Marusik, 1994 * Thomisidae

Xysticus setosus (Westring, 1851) * Thomisidae

Xysticus sibiricus Kulczyński, 1908 * Thomisidae

Xysticus sjostedti Schenkel, 1936 * Thomisidae

Xysticus soldatovi Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus spasskyi Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus striatipes L.Koch, 1870 * Thomisidae

Xysticus taukumkurt Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus tortuosus Simon, 1932 * Thomisidae

Xysticus tristrami (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Thomisidae

Xysticus turkmenicus Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus turlan Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus tyshchenkoi Marusik et Logunov, 1995 * Thomisidae

Xysticus ukrainicus Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus ulkan Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus ulmi (Hahn, 1831) * Thomisidae

Xysticus urgumchak Marusik et Logunov, 1990 * Thomisidae

Xysticus vachoni Schenkel, 1963 * Thomisidae

Xysticus viduus Kulczyński, 1898, sensu Utotschkin, 1968 * Thomisidae

Xysticus xysticiformis (Caporiacco, 1935) * Thomisidae

Xysticus zonshteini Marusik, 1989 * Thomisidae

Salticidae *

Aelurillus Simon, 1884 * Salticidae

Aelurillus affinis (Lucas, 1846) * Salticidae

Aelurillus andreevae Nenilin, 1984 * Salticidae

Aelurillus ater (Kroneberg, 1875) * Salticidae

Aelurillus azerbajdzanicus Dunin, 1984 * Salticidae

Aelurillus brutus Wesolowska, 1996 * Salticidae

Aelurillus concolor Kulczyński, 1901 * Salticidae

Aelurillus kopetdaghi Wesolowska, 1996 * Salticidae

Aelurillus laniger Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Aelurillus latebricola Spassky, 1941 * Salticidae

Aelurillus lutosus (Tystshenko, 1965) * Salticidae

Aelurillus m-nigrum (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891) * Salticidae

Aelurillus muganicus Dunin, 1984 * Salticidae

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) * Salticidae

Aelurillus variegatus (Kroneberg, 1875) * Salticidae

Asianellus Logunov et Hęciak, 1996 * Salticidae

Asianellus festivus (C.L.Koch, 1834) * Salticidae

Asianellus kazakhstanicus Logunov et Hęciak, 1996 * Salticidae

Asianellus kuraicus Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Asianellus ontchalaan Logunov et Hęciak, 1996 * Salticidae

Asianellus potanini (Schenkel, 1963) * Salticidae

Ballus C.L.Koch, 1851 * Salticidae

Ballus depressus (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Bianor Peckham et Peckham, 1885 * Salticidae

Bianor aemulus (Gertsch, 1934) * Salticidae

Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) * Salticidae

Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865) * Salticidae

Bianor inexploratus Logunov, 1991 * Salticidae

Bianor stepposus Logunov, 1991 * Salticidae

Carrhotus Thorell, 1891 * Salticidae

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) * Salticidae

Chalcoscirtus Bertkau, 1880 * Salticidae

Chalcoscirtus alpicola (L.Koch, 1876) * Salticidae

Chalcoscirtus ansobicus Andreeva, 1976 * Salticidae

Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 * Salticidae

Chalcoscirtus carbonarius Emerton, 1917 * Salticidae

Chalcoscirtus charynensis Logunov et Marusik, 1999 * Salticidae

Chalcoscirtus flavipes Caporiacco, 1935 * Salticidae

Chalcoscirtus glacialis Caporiacco, 1935 * Salticidae

Chalcoscirtus grishkanae Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus hyperboreus Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) * Salticidae

Chalcoscirtus kamchik Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus karakurt Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus kirgisicus Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus koponeni Logunov et Marusik, 1999 * Salticidae

Chalcoscirtus lepidus Wesolowska, 1996 * Salticidae

Chalcoscirtus martensi Zabka, 1980 * Salticidae

Chalcoscirtus michailovi Logunov et Marusik, 1999 * Salticidae

Chalcoscirtus minutus Marusik, 1990 * Salticidae

Chalcoscirtus molo Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus nenilini Marusik, 1990 * Salticidae

Chalcoscirtus nigritus (Thorell, 1875) * Salticidae

Chalcoscirtus paraansobicus Marusik, 1990 * Salticidae

Chalcoscirtus parvulus Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus platnicki Marusik in Eskov et Marusik, 1995 * Salticidae

Chalcoscirtus pseudoinfimus Ovtsharenko, 1978 * Salticidae

Chalcoscirtus talturaensis Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Chalcoscirtus tanasevichi Marusik, 1991 * Salticidae

Chalcoscirtus tanyae Logunov et Marusik, 1999 * Salticidae

Chalcoscirtus zyuzini Marusik, 1991 * Salticidae

Chinattus Logunov, 1999 * Salticidae

Chinattus caucasicus Logunov, 1999 * Salticidae

Cyrba Simon, 1876 * Salticidae

Cyrba algerina (Lucas, 1846) * Salticidae

Cyrba ocellata (Kroneberg, 1875) * Salticidae

Dendryphantes C.L.Koch, 1837 * Salticidae

Dendryphantes barguzinensis Danilov, 1997 * Salticidae

Dendryphantes biankii Prószyński, 1979 * Salticidae

Dendryphantes czekanowskii Prószyński, 1979 * Salticidae

Dendryphantes fusconotatus (Grube, 1861) * Salticidae

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1758) * Salticidae

Dendryphantes ovchinnikovi Logunov et Marusik, 1994 * Salticidae

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832) * Salticidae

Dendryphantes secretus Wesolowska, 1995 * Salticidae

Dendryphantes tuvinensis Logunov, 1991 * Salticidae

Euophrys C.L.Koch, 1834 * Salticidae

Euophrys flavoatra (Grube, 1861) * Salticidae

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Euophrys kataokai Ikeda, 1995 * Salticidae

Euophrys kirghizica Logunov, 1997 * Salticidae

Euophrys monticola Kulczyński, 1884 * Salticidae

Euophrys petrensis C.L.Koch, 1837 * Salticidae

Euophrys proszynskii Logunov, Cutler et Marusik, 1993 * Salticidae

Euophrys talassica Logunov, 1997 * Salticidae

Euophrys turkmenica Logunov, 1997 * Salticidae

Euophrys uralensis Logunov, Cutler et Marusik, 1993 * Salticidae

Evarcha Simon, 1902 * Salticidae

Evarcha albaria (L.Koch, 1878) * Salticidae

Evarcha arcuata (Clerck, 1758) * Salticidae

Evarcha armeniaca Logunov, 1999 * Salticidae

Evarcha falcata (Clerck, 1758) * Salticidae

Evarcha kirghisica Rakov, 1997 * Salticidae

Evarcha laetabunda (C.L.Koch, 1846) * Salticidae

Evarcha lapponica (Sundevall, 1832) * Salticidae

Evarcha michailovi Logunov, 1992 * Salticidae

Evarcha mongolica Danilov et Logunov, 1994 * Salticidae

Evarcha nenilini Rakov, 1997 * Salticidae

Evarcha proszynskii Marusik et Logunov, 1998 * Salticidae

Harmochirus Simon, 1885 * Salticidae

Harmochirus latens (Logunov, 1991) * Salticidae

Harmochirus nigriculus Logunov et Wesolowska, 1992 * Salticidae

Harmochirus pullus (Bösenberg et Strand, 1906) * Salticidae

Helicius Zabka, 1981 * Salticidae

Helicius chikunii (Logunov et Marusik, 1999) * Salticidae

Heliophanus C.L.Koch, 1833 * Salticidae

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) * Salticidae

Heliophanus auratus C.L.Koch, 1835 * Salticidae

Heliophanus baicalensis Kulczyński, 1895 * Salticidae

Heliophanus camtschadalicus Kulczyński, 1885 * Salticidae

Heliophanus chovdensis Prószyński, 1982 * Salticidae

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Heliophanus curvidens (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Salticidae

Heliophanus dubius C.L.Koch, 1835 * Salticidae

Heliophanus dunini Rakov et Logunov, 1997 * Salticidae

Heliophanus equester L.Koch, 1867 * Salticidae

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) * Salticidae

Heliophanus forcipifer Kulczyński, 1895 * Salticidae

Heliophanus kochi Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus koktas Logunov, 1992 * Salticidae

Heliophanus lineiventris Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus melinus L.Koch, 1867 * Salticidae

Heliophanus mordax (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Salticidae

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 * Salticidae

Heliophanus potanini Schenkel, 1963 * Salticidae

Heliophanus rufithorax Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus simplex Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus tribulosus Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus turanicus Charitonov, 1969 * Salticidae

Heliophanus ussuricus Kulczyński, 1895 * Salticidae

Heliophanus varians Simon, 1868 * Salticidae

Heliophanus verus Wesolowska, 1986 * Salticidae

Heliophanus wesolowskae Rakov et Logunov, 1997 * Salticidae

Icius Simon, 1876 * Salticidae

Icius cervinus Simon, 1878 * Salticidae

Icius flavipes Caporiacco, 1935 * Salticidae

Langona Simon, 1901 * Salticidae

Langona pallidula Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Langona tartarica (Charitonov, 1946) * Salticidae

Leptorchestes Thorell, 1870 * Salticidae

Leptorchestes berolinensis (C.L.Koch, 1846) * Salticidae

Macaroeris Wunderlich, 1987 * Salticidae

Macaroeris asiaticus Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Marpissa C.L.Koch, 1846 * Salticidae

Marpissa longiuscula (Simon, 1871) * Salticidae

Marpissa milleri (Peckham et Peckham, 1894) * Salticidae

Marpissa muscosa (Clerck, 1758) * Salticidae

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) * Salticidae

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Marpissa pulla (Karsch, 1879) * Salticidae

Marpissa radiata (Grube, 1859) * Salticidae

Marpissa zaitzevi Mcheidze, 1997 * Salticidae

Mendoza Peckham & Peckham, 1894 * Salticidae

Mendoza canestrinii (Ninni in Canestrini et Pavesi, 1868) * Salticidae

Mendoza dersuuzalai (Logunov et Wesolowska, 1992) * Salticidae

Mendoza elongata (Karsch, 1879) * Salticidae

Mendoza nobilis (Grube, 1861) * Salticidae

Mendoza zebra (Logunov et Wesolowska, 1992) * Salticidae

Menemerus Simon, 1868 * Salticidae

Menemerus marginatus (Kroneberg, 1875) * Salticidae

Menemerus semilimbatus (Hahn, 1827), * Salticidae

Menemerus taeniatus (L.Koch, 1867) * Salticidae

Mogrus Simon, 1882 * Salticidae

Mogrus antoninus Andreeva, 1976 * Salticidae

Mogrus fulvovittatus Simon, 1882 * Salticidae

Mogrus larisae Logunov, 1995 * Salticidae

Mogrus neglectus (Simon, 1868) * Salticidae

Mogrus valerii Kononenko in Andreeva, Kononenko et Prószyński, 1981 * Salticidae

Myrmarachne MacLeay, 1839 * Salticidae

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) * Salticidae

Myrmarachne lugubris (Kulczyński, 1895) * Salticidae

Neon Simon, 1876 * Salticidae

Neon levis (Simon, 1871) * Salticidae

Neon pictus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891 * Salticidae

Neon rayi (Simon, 1875) * Salticidae

Neon reticulatus (Blackwall, 1853) * Salticidae

Neon valentinulus Falconer, 1912 * Salticidae

Pellenes Simon, 1876 * Salticidae

Pellenes (Pellenes) seriatus (Thorell, 1875) * Salticidae

Pellenes (Pellenes) sibiricus Logunov et Marusik, 1994 * Salticidae

Pellenes (Pellenes) tripunctatus (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Pellenes (Pelmirus) dilutus Logunov, 1995 * Salticidae

Pellenes (Pelmirus) pulcher Logunov, 1995 * Salticidae

Pellenes (Pelmirus) sytchevskayae Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) allegrii Caporiacco, 1935 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) amazonka Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) badkhyzicus Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) borisi Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) brevis (Simon, 1868) * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) epularis (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) geniculatus (Simon, 1868) * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) gobiensis Schenkel, 1936 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) karakumensis Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) logunovi Marusik, Hippa et Koponen, 1996 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) nigrociliatus (Simon in L.Koch, 1875) * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) pamiricus Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) pseudobrevis Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelmultus) tocharistanus Andreeva, 1976 * Salticidae

Pellenes (Pelpaucus) albopilosus (Tystshenko, 1965) * Salticidae

Pellenes (Pelpaucus) bonus Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Pellenes (Pelpaucus) ignifrons (Grube, 1861) * Salticidae

Pellenes (Pelpaucus) limbatus Kulczyński, 1895 * Salticidae

Pellenes (Pelpaucus) turkmenicus Logunov, Marusik et Rakov, 1999 * Salticidae

Philaeus Thorell, 1869 * Salticidae

Philaeus chrysops (Poda, 1761) * Salticidae

Phintella Strand, 1906 * Salticidae

Phintella arenicolor (Grube, 1861) * Salticidae

Phintella castriesiana (Grube, 1861) * Salticidae

Phintella linea (Karsch, 1879) * Salticidae

Phintella parva (Wesolowska, 1981) * Salticidae

Phintella popovi (Prószyński, 1979) * Salticidae

Phlegra Simon, 1876 * Salticidae

Phlegra andreevae Logunov, 1996 * Salticidae

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) * Salticidae

Phlegra cinereofasciata Simon, 1868 * Salticidae

Phlegra fasciata (Hahn, 1826) * Salticidae

Phlegra fuscipes Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891 * Salticidae

Phlegra profuga Logunov, 1996 * Salticidae

Phlegra sogdiana Charitonov, 1946 * Salticidae

Plexippoides Prószyński, 1984 * Salticidae

Plexippoides arkit Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Plexippoides flavescens (O.Pickard-Cambridge, 1872) * Salticidae

Plexippoides regius Wesolowska, 1981 * Salticidae

Plexippus C.L.Koch, 1846 * Salticidae

Plexippus coccineus Simon, 1902 * Salticidae

Plexippus kondarensis (Charitonov, 1951) * Salticidae

Plexippus setipes Karsch, 1879 * Salticidae

Proszynskiana Logunov, 1996 * Salticidae

Proszynskiana aeluriforma Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Proszynskiana deserticola Logunov, 1996 * Salticidae

Proszynskiana iranica Logunov, 1996 * Salticidae

Proszynskiana starobogatovi Logunov, 1996 * Salticidae

Proszynskiana zonshteini Logunov, 1996 * Salticidae

Pseudeuophrys F.Dahl, 1912 * Salticidae

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825) * Salticidae

Pseudeuophrys iwatensis (Bohdanowicz et Prószyński, 1987) * Salticidae

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) * Salticidae

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) * Salticidae

Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867) * Salticidae

Pseudicius Simon, 1885 * Salticidae

Pseudicius afghanicus (Andreeva, Hęciak et Prószyński, 1984) * Salticidae

Pseudicius braunsi (Peckham et Peckham, 1903) * Salticidae

Pseudicius cinctus O.Pickard-Cambridge, 1885 * Salticidae

Pseudicius courtauldi Bristowe, 1935 * Salticidae

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) * Salticidae

Pseudicius picaceus (Simon, 1868) * Salticidae

Pseudicius pseudocourtauldi Logunov, 1999 * Salticidae

Pseudicius spasskyi (Andreeva, Hęciak et Prószyński, 1984) * Salticidae

Pseudicius vulpes (Grube, 1861) * Salticidae

Ptocasius Simon, 1885 * Salticidae

Ptocasius variegatus Logunov, 1995 * Salticidae

Rhene Thorell, 1869 * Salticidae

Rhene atrata (Karsch, 1881) * Salticidae

Saitis Simon, 1876 * Salticidae

Saitis taurica Kulczyński, 1905 * Salticidae

Salticus Latreille, 1804 * Salticidae

Salticus aiderensis Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) * Salticidae

Salticus confusus (Lucas, 1846) * Salticidae

Salticus dzhungaricus Logunov, 1992 * Salticidae

Salticus latidentatus Roewer, 1951 * Salticidae

Salticus mutabilis Lucas, 1846 * Salticidae

Salticus proszynskii Logunov, 1992 * Salticidae

Salticus scenicus (Clerck, 1758) * Salticidae

Salticus tricinctus (C.L.Koch, 1846) * Salticidae

Salticus turkmenicus Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Salticus zebraneus (C.L.Koch, 1837) * Salticidae

Sitticus Simon, 1901 * Salticidae

Sitticus albolineatus (Kulczyński, 1895) * Salticidae

Sitticus ammophilus (Thorell, 1875) * Salticidae

Sitticus ansobicus Andreeva, 1976 * Salticidae

Sitticus avocator (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Salticidae

Sitticus barsakelmes Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Sitticus burjaticus Danilov et Logunov, 1994 * Salticidae

Sitticus caricis (Westring, 1861) * Salticidae

Sitticus cutleri Prószyński, 1980 * Salticidae

Sitticus damini (Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1891) * Salticidae

Sitticus distinguendus (Simon, 1868) * Salticidae

Sitticus dubatolovi Logunov et Rakov, 1998 * Salticidae

Sitticus dudkoi Logunov, 1998 * Salticidae

Sitticus dzieduszyckii (L.Koch, 1870) * Salticidae

Sitticus eskovi Logunov et Wesolowska, 1995 * Salticidae

Sitticus fasciger (Simon, 1880) * Salticidae

Sitticus finschi (L.Koch, 1879) * Salticidae

Sitticus floricola (C.L.Koch, 1837) * Salticidae

Sitticus goricus Ovtsharenko, 1978 * Salticidae

Sitticus inexpectus Logunov et Kronestedt, 1997 * Salticidae

Sitticus inopinabilis Logunov, 1992 * Salticidae

Sitticus karakumensis Logunov, 1992 * Salticidae

Sitticus kazakhstanicus Logunov, 1992 * Salticidae

Sitticus lineolatus (Grube, 1861) * Salticidae

Sitticus mirandus Logunov, 1993 * Salticidae

Sitticus monstrabilis Logunov, 1992 * Salticidae

Sitticus nenilini Logunov et Wesolowska, 1993 * Salticidae

Sitticus penicillatus (Simon, 1875) * Salticidae

Sitticus pubescens (Fabricius, 1775) * Salticidae

Sitticus pulchellus Logunov, 1992 * Salticidae

Sitticus relictarius Logunov, 1998 * Salticidae

Sitticus rupicola (C.L.Koch, 1837) * Salticidae

Sitticus saltator (Simon, 1868) * Salticidae

Sitticus saxicola (C.L.Koch, 1846) * Salticidae

Sitticus talgarensis Logunov et Wesolowska, 1993 * Salticidae

Sitticus tannuolana Logunov, 1991 * Salticidae

Sitticus terebratus (Clerck, 1758) * Salticidae

Sitticus zaisanicus Logunov, 1998 * Salticidae

Sitticus zimmermanni Simon, 1877 * Salticidae

Synageles Simon, 1876 * Salticidae

Synageles charitonovi Andreeva, 1976 * Salticidae

Synageles dalmaticus (Keyserling, 1863) * Salticidae

Synageles hilarulus (C.L.Koch, 1846) * Salticidae

Synageles morsei Logunov et Marusik, 1999 * Salticidae

Synageles nigriculus Danilov, 1997 * Salticidae

Synageles ramitus Andreeva, 1976 * Salticidae

Synageles scutiger Prószyński, 1979 * Salticidae

Synageles subcingulatus (Simon, 1878) * Salticidae

Synageles venator (Lucas, 1836) * Salticidae

Synagelides Strand, 1906 * Salticidae

Synagelides agoriformes Strand in Bösenberg et Strand, 1906 * Salticidae

Synagelides zhilcovae Prószyński, 1979 * Salticidae

Talavera Peckham et Peckham, 1909 * Salticidae

Talavera aequipes (O.Pickard-Cambridge, 1871) * Salticidae

Talavera esyunini Logunov, 1992 * Salticidae

Talavera minuta (Banks, 1895) * Salticidae

Talavera thorelli (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891) * Salticidae

Thyene Simon, 1885 * Salticidae

Thyene imperialis (F.W.Rossi, 1846) * Salticidae

Tuvaphantes Logunov, 1993 * Salticidae

Tuvaphantes arat Logunov, 1993 * Salticidae

Tuvaphantes insolitus (Logunov, 1991) * Salticidae

Yaginumaella Prószyński, 1979 * Salticidae

Yaginumaella medvedevi Prószyński, 1979 * Salticidae

Yaginumaella striatipes (Grube, 1861) * Salticidae

Yllenus Simon, 1868 * Salticidae

Yllenus albocinctus (Kroneberg, 1875) * Salticidae

Yllenus arenarius Menge in Simon, 1868 * Salticidae

Yllenus auspex (O.Pickard-Cambridge, 1885) * Salticidae

Yllenus bactrianus Andreeva, 1976 * Salticidae

Yllenus bajan Prószyński, 1968 * Salticidae

Yllenus baltistanus Caporiacco, 1935 * Salticidae

Yllenus caspius Ponomarjov, 1978 * Salticidae

Yllenus coreanus Prószyński, 1968 * Salticidae

Yllenus elegans Kroneberg, 1875 * Salticidae

Yllenus flavociliatus Simon, 1895 * Salticidae

Yllenus hamifer Simon, 1895 * Salticidae

Yllenus horvathi Chyzer, 1891 * Salticidae

Yllenus kalkamanicus Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Yllenus kulczynskii Punda, 1975 * Salticidae

Yllenus lyachovi Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Yllenus mirandus Wesolowska, 1996 * Salticidae

Yllenus mongolicus Prószyński, 1968 * Salticidae

Yllenus probatus Wesolowska, 1996 * Salticidae

Yllenus salsicola (Simon, 1937) * Salticidae

Yllenus somonensis Prószyński, 1982 * Salticidae

Yllenus tuvinicus Logunov et Marusik, 2000 * Salticidae

Yllenus univittatus (Simon, 1871) * Salticidae

Yllenus validus (Simon, 1889) * Salticidae

Yllenus vittatus Thorell, 1875 * Salticidae