Main Page English Version  
Previous Up Next

A.F. Newton. 2015. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Staphylinidae Latreille, 1802


..A.F. Newton. 2015.
Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Staphylinidae Latreille, 1802.
Journal of the Kansas Entomological Society, 2015, 88(2): 283-304.
DOI: http://dx.doi.org/10.2317/kent-88-02-283-304.1
URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.2317/kent-88-02-283-304.1PDF: newton_2015_peru.pdf