Main Page English Version  
Previous Up Next

J. Gistel, T. Bromme. Handbuch der Naturgeschichte aller drei Reiche. 1850


Из коллекции А.Л. ЛобановаJ. Gistel, T. Bromme.
Handbuch der Naturgeschichte aller drei Reiche.
Stuttgart, 1850. 1037 S.Оригинальное старинное руководство содержит сведения о животных и растениях всего мира. Жукам посвящены страницы 361-446.


Файл PDF: handbuch_der_naturgeschichte_gistel_1850.pdf