Main Page English Version  
Previous Up Next

D. Kral, J. Hajek. 2012. Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China


..D. Kral, J. Hájek. 2012.
Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China.
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, 2012. Volume 52(1): 207-215.PDF: kral_hajek_2012_haroldius.pdf